top of page
  • Yazarın fotoğrafıRabia Turhan

Makale | Self-Determinasyon Hakkı Bağlamında Kabil Emaziğleri ve Kabil Özerklik Hareketi

Güncelleme tarihi: 10 Haz 2022


Özet

Bu çalışmanın temel amacı Kabil Emaziğlerinin iddia ettiği gibi self determinasyon haklarının uluslararası hukuk kuralları ve uygulamaları çerçevesinde olup olmadığını ortaya koymaktır. Bu bağlamda çalışmanın ilk bölümünde Cezayir Emaziğleri ve Self determinasyon hakkı bağlamında Kabil Emaziğlerinin durumu ortaya konacak; ikinci bölümünde Kabil Özerklik Hareketi (KÖH)’nin uluslararası hukuk açısından konumu tespit edilecek ve sonuç bölümünde de elde edilen veriler ışığında Kabil Emaziğlerinin self determinasyon hakkı bağlamında Cezayir’den ayrılarak yeni bir devlet kurmalarının uluslararası hukuka göre meşru olup olmadığı tartışılacaktır.


Bu makaleye atıf için: Turhan, Rabia, (2020), "Self-Determinasyon Hakkı Bağlamında Kabil Emaziğleri ve Kabil Özerklik Hareketi", AKEM, 14.02.2020.self-determinasyon-hakki-baglaminda-kabi
.
Download • 338KB

8 görüntüleme
bottom of page