AKEM Ekibi

AKEM Koordinatörü, Koordinatör Yardımcıları, Araştırmacılar ve Stajyerler

ssd.jpg

Ensar Küçükaltan

AKEM Koordinatörü

İstanbul Üsküdar doğumludur. Lisansını Uluslararası İlişkiler/ AB İlişkileri, yüksek lisansını Siyaset Bilimi alanında tamamlamıştır. 2012 yılından beri çeşitli insani yardım kuruluşlarında profesyonel olarak görev alarak saha koordinatörlüğü yapmış, bu kapsamda pek çok Afrika ülkesinde bulunarak hem sivil toplum projeleri yönetmiş hem de akademik çalışmalar yürütmüştür. Doktora çalışmasını Sabahattin Zaim Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamlamıştır. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında danışmanlık ve yönetim kurulu üyelikleri görevlerinde bulunmuştur. Çalışmaları genel olarak Afrika-Çin ilişkileri, Afrika’da yumuşak güç, diplomasi, kalkınma, sivil toplum ve siyasi yönelimler üzerine yoğunlaşmaktadır.