AKEM Ekibi

AKEM Koordinatörü, Koordinatör Yardımcıları, Araştırmacılar ve Stajyerler

Afrika Koordinasyon ve Eğitim Merkezi (AKEM) olarak bu kadar eşsiz ve tatmin edici bir çalışma ortamına sahip olmamız çalışma arkadaşlarımızın payı oldukça büyük. Üstlendiğimiz projelere çok değerli tecrübeleriyle iştirak eden farklı kökenlere sahip bu arkadaşlarımızla iftihar ediyoruz.

tarama0006.jpg

Mehmet Korkut

AKEM Koordinatörü

İspir'de (Erzurum) doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini İspir, Erzurum ve İstanbul'da ikmal etti. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. Kamu Yönetimi alanında lisansüstü öğrenim gördü. Mahalli idarelerin yatırım planlamasında etkinliğine dair tez yazdı. Kamuda on yıl kadar uzman ve idareci olarak çalıştı. Memuriyetinin bir kısmını geçirdiği Trabzon'da bazı mahalli kalkınma projeleri hazırlanmasına katıldı ve bu çalışmaları koordine etti. Trabzon limanının verimliliğinin değerlendirilmesi ve artırılması hakkında tez hazırladı.
Özel kesimde kısa bir süre imalat ve satış yönetimi, on yılı aşkın da lojistik faaliyetlerin koordinasyonu çalışmalarında bulundu.
Yüksek öğretimde bir süre idare hukuku ve sosyoloji dersleri verdi.
Orta derecede Arapça, Farsça ve İngilizce bilmektedir.