top of page

AKEM Ekibi

AKEM Koordinatör, Araştırmacılar, Araştırma Asistanı ve Stajyer

ssd.jpg

Ensar Küçükaltan

AKEM Genel Koordinatörü

İstanbul Üsküdar doğumludur. 2012 yılından beri çeşitli insani yardım kuruluşlarında profesyonel olarak görev alarak saha koordinatörlüğü yapmış, bu kapsamda pek çok Afrika ülkesinde bulunarak hem sivil toplum projeleri yönetmiş hem de akademik çalışmalar yürütmüştür. Doktora çalışmasını Sabahattin Zaim Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamlamıştır. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında danışmanlık ve yönetim kurulu üyelikleri görevlerinde bulunmuştur. Çalışmaları genel olarak Afrika-Çin ilişkileri, Pan-Afrika düşüncesi, Afrika’da yumuşak güç, kalkınma, sivil toplum ve siyasi yönelimler üzerine yoğunlaşmaktadır. Yayımlanmış üç kitabı bulunmakta, çeşitli düşünce kuruluşları ve fikir mecralarında yazmaya devam etmektedir.

Twitter: @afrikadaneoldu

bottom of page