top of page

Angola

Resmi dil

Başkent

Para birimi

Nüfus

32.522.339

Ülke hakkında


Ingredients

•Yönetim Şekli: Başkanlık Sistemi

•Nüfus: 25.8 milyon

0-14 yaş: %42.72  
 15-24 yaş: %20.72
 25-54 yaş: %29.6
 55-64 yaş: %3.97
 65 yaş ve üzeri: %2.99

•Para Birimi: Angola Kwanzası (1 Dolar = 254.6 Kwanza)

•Gayri Safi Milli Hasıla (95 milyar $)


Sömürge Öncesi Dönem


•Krallıklar & Küçük Siyasi Topluluklar


•Yaklaşık 8 bin yıl önce Avcılık ve Toplayıcılık ile yaşayan topluluklar


•5. yy: Bantuca Konuşan ve 400 farklı gruptan/etnik kökenden oluşan Bantu halklarının bu bölgeye göç etmesi


•Bantu Halkları: Kurak Bölgelerde avcılık toplayıcılık – nispeten verimli bölgelerde hayvancılık


•13. yy: Bakangolar.


Kongo Irmağının güneyine doğru genişleyen Bakango halkı 1350 yılında bugünkü Angola ve Kongo’yu içine alan Kongo Krallığını kurdu.

•Bu dönemlerde bu bölgede Angola adı altında herhangi bir devlet ya da topluma rastlanmamıştır.

•Bu bölge ilk defa 1822 Portekiz Anayasasında ‘ANGOLA’ olarak geçmiştir.

•Ülkenin ismi toprakların 16’ncı yüzyıldaki yerli sahipleri olan Bantuların kullandıkları N’gola kelimesinden sömürge döneminde Portekizce ’ye geçmiştir.


•Bu dönem,  Hindistan için deniz yolu bulmak amacıyla yola çıkan Portekizli denizci Diego Cao’nın 1482 yılında bugünkü Angola sahillerine ulaşması ile başlar. Buralar Avrupalıların Afrika’daki ilk yerleşim yerleridir.


•Bölgenin keşfinden kısa bir süre sonra ‘’şiddet içeren plansız bir Hristiyanlaştırma hareketi’’ başladı. 1575 yılında bölgede yöneticilik yapan Paulo Dias’ın etkisiyle sömürgecilik ve yerel halkı sömürgeye boyun eğdirme çalışmaları genişledi.


•Sömürge ticaretinde özellikle bu bölgede ’’kahve, çeşitli tarım ürünleri ve elmas’’ ilk sırada yer alıyordu. Bu ticaret mallarının değerli olması ve diğer Avrupalı devletlerin dikkatini çekmesi üzerine Portekiz buradaki pozisyonunu savunma adına ülkenin içlerine doğru ilerlemeye başlamıştı.

Preparation

bottom of page