top of page

AKEM Ekibi

AKEM Koordinatör, Araştırmacılar, Araştırma Asistanı ve Stajyer

ssd.jpg

Dr. Ensar Küçükaltan

AKEM Genel Koordinatörü

İstanbul Üsküdar doğumludur. 2012 yılından beri çeşitli insani yardım kuruluşlarında profesyonel olarak görev alarak saha koordinatörlüğü yapmış, bu kapsamda pek çok Afrika ülkesinde bulunarak hem sivil toplum projeleri yönetmiş hem de akademik çalışmalar yürütmüştür. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında danışmanlık ve yönetim kurulu üyelikleri görevlerinde bulunmuştur. Çalışmaları genel olarak Afrika-Çin İlişkileri, Afrika-Rusya İlişkileri, Pan-Afrika düşüncesi, Afrika’da yumuşak güç, kalkınma, sivil toplum ve siyasi yönelimler üzerine yoğunlaşmaktadır. Yayımlanmış beş kitabı bulunmakta, çeşitli düşünce kuruluşları ve fikir mecralarında yazmaya devam etmektedir.

Twitter: @afrikadaneoldu

bottom of page