Hakkımızda

Biz Kimiz?

"Afrika'ya dair herşey"

 

 

 

Afrika Koordinasyon ve Eğitim Merkezi (AKEM); “yeryüzünde yardıma muhtaç son kişiye ulaşıncaya kadar” çalışmayı ilke edinen Deniz Feneri Derneği ile Afrika üzerine çalışan yerli ve yabancı akademisyenleri tek çatı altında toplayıp akademik bilgi üretmeyi temel misyon edinmiş olan E. Büyükelçi Prof. Dr. Sayın Ahmet Kavas’ın başkanlığında faliyetlerini sürdüren AFAM (Afrika Araştırmacıları Derneği) ortaklığında yürütülen bir projedir. Afrika çalışması yapan Türk yüksek lisans öğrencileri ve Türkiye’de okuyan Afrikalı doktora öğrencilerini destekleyerek öğrencilerin, Afrika üzerine çeşitli akademik ve proje bazlı çalışmalar yapmaları konusunda yol gösterici olması hedeflenmektedir.

İyiliği öne çıkarmak ve iyilik yönünde farkındalık oluşturmak için çalışan Deniz Feneri Derneği, ayni ve nakdi yardımların yanında eğitim ve kültür faaliyetlerini de destekleyerek yerli ve yabancı öğrencilerin kendilerine ve ülkelerine faydalı, donanımlı bireyler olarak yetişmelerinde yol gösterici olmayı hedeflemektedir. Bu bağlamda “AKEM” Afrika’nın sorunlarının konuşulduğu, bunun için projeler geliştirildiği, sosyal sorunlara duyarlılık oluşturulduğu bir merkez olarak hizmet vermektedir. Böylelikle ülkemizde okuma fırsatı bulan Afrikalı gençler bu Merkez sayesinde, edindikleri bilgi ve donanımla hem ailelerine hem de yurttaşlarına liderlik edebilecek seviyeye geleceklerdir.

Merkezde yapılacak araştırma, çalıştay, sempozyum, proje geliştirme ve uygulamarın Afrika ülkeleri ile Türkiye’nin bağlarını kuvvetlendicek diplomatik, kültürel, sosyal ve ekonomik ilişkilerin geliştirmesi amaçlanmaktadır. Gerçekleştirilecek olan çalışmalar Afrika da iletişimi yürütme ve geliştirme projesiyle de entegre olacak desteklenecektir.

Yüzyıllardır sömürge altında kalıp yer üstü ve yer altı bütün zenginliklerini, insanlarını, değerlerini, dinlerini ve dillerini kaybetmeye zorlanan Afrika ile bağlarımızı devlet olarak da son yıllarda artırmış bulunuyoruz. Bu kapsamda merkezimizin bir amacı da Afrika tarihi, insanı, kültürü ve sosyal yapısı üzerinde bilinçlendirme çalışmaları yapmak, Türk halkını bu konuda bilgilendirmektir.

 

AKEM ve PROJENİN EKONOMİK HAYATA KATKISI 

Projemiz sosyal ve kültürel çalışmaların yanında ekonomik alanda da Türk ve Afrikalı öğrencilerin gelişmesini sağlayacaktır. İktisat, ekonomi, işletme, pazarlama gibi alanlarda doktora yapan öğrencilerin de istihdam edilmesi planlanmaktadır. Bu sayede Afrika ülkelerinde potansiyel iş fırsatlarının Türk firmaları ile buluşturulması da sağlanacaktır.

 

Hem sosyal, kültürel, eğitimsel alanlarda araştırma yapanlarla ekonomi alanında akademik çalışmalar yapan öğrenciler bir araya gelip hayatın tüm safhalarını oluşturan konu başlıklarında bütünleşik çalışmalar yapacaklardır. AKEM’de çalışma fırsatı bulan öğrenciler; bu konu başlıklarında, Türkiye ve Afrika ülkelerin arasında kurulacak köprüleri oluşturacaklardır.

 

Bu projede ana hedefimiz; eğitim sonunda kendi ülkelerine gidecek öğrencilerin, başta ekonomi olmak üzere edindikleri akademik bilgileri sahada da uygulama fırsatı bulmaları, ülkemiz ve Afrika ülkeleri arasında sosyal ve ticari faaliyetlerin hızlandırıcısı/yürütücüsü konumuna erişmeleridir.

 

 

Afrika'ya ilgi duyan tüm paydaşlarımız, çalışmaları yerinde izlemek ve akademik dünya ile gerçek hayat arasında kurulacak irtibatta öğrencilerimize tecrübelerinizden bahsetmek üzere proje alanımız olan tarihi Gevherhan Medresesi’ne her zaman onur konuğumuz olarak teşrif edebilirler.