top of page
  • Yazarın fotoğrafıAdem Aman Shibu

Etiyopya-İsrail İlişkileri: Falaşa Halkı Örneği


Etiyopya-İsrail İlişkileri

Etiyopya ve İsrail arasında onlarca yıldır güçlü ilişkiler bulunmaktadır. Ticaret, know-how transferi ve teknoloji alışverişi doğrultusunda sosyo-politik ve ekonomik açıdan her iki ülke için de çok önemlidir. Etiyopya'nın ekonomik yardım ve teknoloji transferi için İsrail'e ihtiyacı varken, İsrail'in de Arap komşusunun ülkeleri ittifakıyla siyasi savaşlar için bu ikili bağlara ihtiyacı var. Buna ek olarak, iki ülke arasındaki ilişkiyi güçlendiren diğer faktörler de İsrail merkezli toplum bağlamıyla ilişkili tarihi olaylardır. Bu tarihi olaylar, Etiyopya'da uzun süre yaşamış olan ve Beta Israel ya da diğer bağlamlarda Falasha olarak bilinen İsrail topluluğunun soyu doğrultusunda İsrail'e bağlı bir grup insana dayanmaktadır. Tarihçiler ve yazarlar Falaşa halkı konusunu şu ya da bu şekilde geniş bir şekilde tartışmış olsalar da bu çalışma Etiyopya Federal Cumhuriyeti Devleti ile İsrail rejimleri arasındaki mevcut ilişkiyi ve her iki ülkede yaşayan Falaşa topluluğunu İsrail-Filistin savaşı ve insan hakları krizi perspektifi bağlamında tartışmayı amaçlamaktadır.Beta-İsrail ya da Falaşa Halkı

Beta-İsrail, Etiyopya'nın kuzeyinde yerleşik bir grup insan olarak anılırken, miras kanıtları erken antik İsrail topluluklarının hikayelerine kadar uzanmaktadır. Bazı araştırma analizleri, Etiyopyalı Yahudilerin (Beta-İsrail topluluğu) uzun yıllar boyunca dünya genelindeki Yahudi toplumundan koptuğunu ortaya koymuştur. Beta-İsrail, Etiyopya dilinde İsrail ailesi anlamına gelmektedir. Ancak son birkaç on yılda, Etiyopya'da yaşayan Beta-İsrail veya Falaşa topluluklarının bir kısmı İsrail vatandaşlığına sahip olmak için İsrail'e taşınırken, bazı haberler İsrail devletinde "Etiyopyalı-İsrail topluluklarının çeşitli ayrımcılık, ırkçılık ve ikinci sınıf vatandaş muamelesi gördüğünü" öne sürdü.

Buna göre bazı kaynaklar, yerli siyah Yahudi toplumunun bir asır boyunca Etiyopya dağlarında yaşamaya alıştığını savunuyor. Yahudiliğin Etiyopya'ya ilk olarak nasıl geldiği sorusu henüz cevaplanmamış olsa da bazı kaynaklar Kraliçe Sheba ve Kral Süleyman'ın soylarının 6. yüzyıldan 14. yüzyıla kadar hüküm süren Etiyopya Kebra Negast sistemi ile bağlantılı olduğunu iddia etmektedir. Öte yandan, bazı araştırmacılar Kraliçe Şeba'nın Kral Süleyman'ı ziyaret ettiğini kabul etmektedir ki bu gerçeklik de konunun Afrika veya Arap temeliyle ilişkilendirilmektedir. 

 


İsrail-Filistin Krizi

Bugünlerde Filistin ve İsrail arasındaki savaşın tırmanması, dünya genelinde çok sayıda hükümet, uluslararası toplum ve sivil toplum arasında çok sayıda diyalog yaratıyor. Bu rejimler arasındaki ilişki ve tarihsel gelişim yarım yüzyılı aşkın bir süredir devam etmektedir. Ne yazık ki, şu anda Filistin'de özellikle çocuklar, kadınlar ve yaşlılar için yaşananlar insan hakları ihlalidir ve bu çılgınca insani şiddet eylemi 21. yüzyıl soykırım eylemlerinden veya etnik temizlikten biri olarak açıklanırsa abartılmış olmaz. Tüm insanlık ve bu neslin insanlığı için, insanlık tarihinin hiçbir perspektifinden kabul edilemez ve üzücü bir olaydır. Devam eden savaşlara dayanarak, özellikle uluslararası toplum, İsrail'in barbarlığını okulları, konutları ve hastaneleri bombalayarak masum Filistinli çocukları ve kadınları öldürmek için maddi ve siyasi olarak destekleyerek iki büyük gruba taraf olurken, bazı uluslararası topluluklar bu trajediyi kurgu filmler gibi izleyerek çekimser kalmayı veya sessiz kalmayı tercih ediyor. Bu bağlamda Etiyopya'nın, 29 Ekim 2023 tarihinde insani ateşkesle ilgili BM Genel Kurul toplantısında 120 lehte, 14 aleyhte ve 45 çekimser oyla kabul edilen BM Genel Kurul kararına çekimser oy veren Kanada, İngiltere, İtalya Almanya, Hindistan ve Ukrayna'nın da aralarında bulunduğu 45 ülkeden biri olduğunun altı çizildi.İsrail-Hamas arasında patlak veren şiddet olayları nedeniyle diğer uluslararası toplumlar gibi Afrika ülkeleri de taraflara bölündü. İsrail'in yanında yer alanlar ve Filistin'in yanında yer almaktan yana olanlar. Bunun temel nedeni, siyasi arenada meselelere yaklaşan anlayışın nihai kavramlarıyla ilişkilidir. Her iki ülkedeki masum halk, bu savaş nedeniyle ilaç, su, gıda ve daha birçok temel ihtiyaç maddesinden mahrum kalarak büyük bir insani krizle karşı karşıya kalmıştır.

 

İsrail'in Filistin'in çeşitli yerlerine yönelik devam eden bombardımanı nedeniyle İsrail-Hamas hattında yaşanan vahşet günden güne artıyor. Bu durum zaman zaman alevlenirken, diğer dünya toplumlarının da İsrail'i durduramaması, hem Filistin'de hem de İsrail'de masum sivillerin korunmasını zorlaştırmakta ve kitlesel vahşet suçlarıyla bağlantılı olarak büyük nüfusları risk altına sokmaktadır. Bu savaşın evrensel savaş disiplini ve ahlakından her yönüyle yoksun olduğu, İsrail devletinin resmen açıkladığı gibi, Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın "Elektrik yok, yiyecek yok, yakıt yok, her şey kapalı. İnsan hayvanlarla savaşıyoruz ve buna göre hareket ediyoruz" diyerek Gaze'deki kuşatmayı tamamlamalarını emretmiştir.


Bu bağlamda ve bu vahşetin bir sonucu olarak İsrail, muhtaç insanlara yardım etmek üzere Filistinlilere gönderilecek her türlü insani yardımı durdurmak için karada, havada ve denizde mümkün olan tüm ulaşım yollarını kapattı. Bu eylemiyle İsrail, Gazze'yi insanlığa, özellikle de Hamas'ın kolları arasında hiçbir ayrım gözetmeksizin topluca masum sivil halka yönelik ağır ve çılgınca cezalarla dolu bir toprak haline getirme ve değiştirme yönündeki zalim kararını ortaya koymuştur. Bu uygulama açık bir insan hakları ihlalidir ve aynı zamanda sivil bir suçtur.  Şimdiye kadar, bu iyi planlanmış ve organize savaş faaliyetinin bir sonucu olarak, böyle bir ölçüm, Gazze'de yaşayan ve insan yaşamı için hayati önem taşıyan temel ihtiyaçlara yeterli erişimden yoksun olan 2,3 milyondan fazla Filistinliye doğrudan zarar verdi ve onları şu anda tehlikeli bir konuma soktu.

 


Sonuç ve Değerlendirmeler

Bugün insanoğlunun ait olduğu dünya, gelişmiş teknolojinin yardımıyla insanoğlunu hiçbir zaman eğitmemiş medeni bir ulus olsa da ahlak yok ve hükümsüzdür. O medeni ve eğitimli dünya insanlığının hiçbir gücü ve ruhu, İsrail'in bombardımanını durdurmak için masum Gazze çocuğunun, hamile kadınların ve yaşlıların yanında doğru dürüst durmadı henüz. Hangi ölçü ve bakış açısıyla olursa olsun, masum insanların okullarını, hastanelerini ve konutlarını yok etmek için doğrudan savaşan, özellikle de evlerinde ve işyerlerinde çocukları, kadınları ve yaşlı sivilleri hedef alan suçluları desteklemek kabul edilemez. Bu nedenle, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler ve Afrika dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki tüm insanlığın, bakışlarda ateşkese ulaşmak ve gerçek bir ateşkes sağlayarak ve insanlığı kurtararak insanlık için Filistinli çocukların kahkahaları ve sevinçleriyle dolu istikrarlı Bakış Sokağı'na geri dönmek için birlikte durması beklenmelidir.


Kaynak:

40 görüntüleme

Comments


bottom of page