top of page
  • Mustafa Mohamed Elshikh

Sudan’da Kurulan Medeniyetler ve Bugünkü Sudan’ın Kültürel Oluşumunda Etkisinin Değerlendirilmesi

Sudan bazı arkeoloji âlimlerince bütün medeniyetlerin aslı olarak değerlendirilmektedir. İsviçreli arkeolog Charlie Bonnet, Sudan’ın dünyanın en eski ve en önemli medeniyetlerinden biri olduğunu ifade etmiştir. Sudan, Allah tarafından acayip bir imkânlarla donatılmış ve Allah Sudan’ı çeşitli yeraltı madenler su kaynakları gibi önemli birtakım kaynaklar bahşetmiştir. Bu çeşitlilik Sudan’da tarih boyunca çok fazla medeniyet kurulmasına olanak sağlamıştır. Bu kurulan medeniyetlerden en önemlisi Nabatye, Aleve ve El-makara’dır. Bu büyük üç medeniyet binlerce yıl yaşamıştır. Her uygarlığın Sudan’a kültürel ve sosyal anlamda bir şeyler kazandırdığını bugünkü Sudan’da görmek mümkündür. Zira bugünkü Sudan’da çeşitlilik ve çok kültürlülük bulunmasının temel sebebi o üç büyük uygarlığa ev sahipliği yapmış olmasıdır.Bununla beraber Sudan’ın jeopolitik konumu onu dikkat çekici kılmaktadır. Zira Sudan, Konumu itibariyle Afrika ülkelerine önderlik yapabilecek kapasiteye sahiptir. Her Afrika ülkesinde olduğu gibi Sudan’da da farklı etnik gruplar bulunmaktadır. Bu etnik gruplar Sudan’da barış ve huzur içinde yaşama konusunda diğer ülkelere ciddi bir örnek teşkil etmektedir. Sudan’ın bu yapısal ve kültürel serüvenini kavramak için Sudan’ı tarihsel olarak bir bütün olarak incelemek gerekir.

Sudan’ı, tarih boyunca insan toplulukları için bir çekim merkezi haline getiren eşsiz coğrafi konumudur. Sudan, antik dünyada uygarlığın merkezi olarak çevresine çok önemli bir uygarlık boyutu kazandırmıştır. Kızıldeniz'in varlığı, eski doğu uygarlıklarıyla iletişim kurmaya imkân sağlamıştır. Ortada Nil ve kollarının bulunması, onu ırkların ve hanedanların birbirine karışması ve kıyılarında krallıklar ve devletler oluşturması için bir eritme potası haline getirmiştir.Sudan'da kültürel çeşitlilik

Kültürel çeşitlilik ifadesi, varlığı kabul edildiğinde kültürel özgüllük, kültürel kimlik ve ötekini kabullenmenin dikkate alınacağı, dolayısıyla farklılığa ve farklılığa saygı duyulacak ve pozitifliğin vurgulanacağı, çoğulluk ve farklılıkla insan kültürünün ayrımını ifade eder. Sudan, Afrika'nın kavşağında öne çıkar ve bazı araştırmacılar tarafından “minyatür Afrika” olarak adlandırılır, zira Afrika’daki pek çok etnik grup burada bir arada yaşamaktadır. Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi antik çağlardan beri birçok insan için cazibe merkezidir. Dolayısıyla Sudan, eski zamanlardan beri etnik, sosyal ve kültürel bileşenlerin bir sonucu olarak ortaya çıkan kültürel çeşitlilikle karakterize edilen bir ülkedir.Kültür turizmi

Sudan, birçok farklı kültürden insanın bir araya gelmesiyle kültürel çeşitlilik açısından zengin bir ülke haline gelmiştir. Bu durum ülkeye gelen turistlerin ilgisini çekmektedir. Ülkede birçok tarihi eserin bulunması turizmin ana kaynaklarından biridir. Bu eserleri görmek isteyen turistler, kkültürel mirasının sergilendiği Sudan müzelerini ziyarete gelmektedir.

Kültürel çeşitlilik, Sudan devletinin temel bir özelliğidir ve kültürel çeşitliliğin Sudan'daki tezahürleri, özellikle dil, din ve ırkta açıkça görülmektedir. Sonuç olarak, bugün Sudan'da var olan kültürel çeşitliliğin iki nedenden kaynaklandığını görüyoruz: coğrafi faktör ve tarihi faktör. Sudan halkı gelen tüm kültürleri özümseyebilmiştir. Sudan'daki kültürel çeşitlilik, kanaatimizce başta Afrika ülkelerine olmak üzere bütün dünyaya barış içinde yaşama konusunda örnek teşkiş etmektedir.

9 görüntüleme
bottom of page