top of page
  • Yazarın fotoğrafıAlioune Aboutalib Lô

ECOWAS: Eleştiri ile Meşruiyet Krizi Arasında


Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Batı Afrika'daki ekonomik entegrasyonu teşvik etmek ve güçlendirmek amacıyla 28 Mayıs 1975'te Nijerya'nın Lagos kentinde kurulmuştur. Neredeyse elli yıl sonra, önemli ilerlemelere rağmen, ECOWAS çeşitli eleştirilere konu olmuştur. Halklar, hem beklenen ekonomik meyveler hem de siyasi ve kültürel özlemler açısından yoksun bırakılmıştır. ECOWAS'ın giderek daha fazla kınandığı ve gayri meşru olarak algılandığı Mali gibi bazı ülkelerde bile isyan etmek için harekete geçtik. Bu makale, örgütün ilk hedefleri ile eleştirileri ve meşruiyet krizini açıklayan mevcut eksiklikler arasında bir paralellik çizmektedir.


ECOWAS: Kreasyon ve Temel Amaçlar

ECOWAS'ın oluşturulmasını başlatan Lagos Antlaşması, 1975 yılında Benin, Burkina Faso, Fildişi Sahili, Gambiya, Gana, Gine, Gine-Bissau, Liberya, Mali, Moritanya, Nijer, Nijerya, Sierra Leone tarafından imzalanmıştır. Senegal ve Togo Cape Verde örgüte 1977'de katıldı, ancak topluluktaki Arapça konuşan tekk devlet olan Moritanya 2000'de çekimiştir. 5,2 kilometrekarelik bir coğrafi alanda 15 üye ülkenin toplam GSYİH'si 730,8 milyar doları bulmaktadır.


ECOWAS, kurulduğu sırada, halkların refahını ve kalkınmasını desteklemek amacıyla kendisine işbirliği ve ekonomik entegrasyonu güçlendirme misyonunu edindi. Örgütün resmi internet sitesinde "Topluluğun amacı, Batı Afrika'nın ekonomik birliği perspektifinde, halkların yaşam standartlarını yükseltmek, ekonomik istikrarı sürdürmek ve artırmak, üye devletler arasındaki ilişkileri güçlendirmek ve katkıda bulunmak amacıyla işbirliği ve entegrasyonu teşvik etmektir. Afrika kıtasının ilerlemesi ve gelişmesi" yazmaktadır. Ekonomik cephede, organizasyon diğer şeylerin yanı sıra şunları amaçlar: çeşitli alanlarda ulusal politikaların uyumlaştırılması ve koordinasyonu, ortak üretim işletmelerinin yaratılmasının teşvik edilmesi, ticaretin serbestleştirilmesi yoluyla ortak bir pazarın yaratılması, topluluk içinde ticaret alanı oluşturulması, üye devletler arasında kişilerin, malların, hizmetlerin ve sermayenin serbest dolaşımı ile oturma ve yerleşme hakları önündeki engellerin kaldırılması; veya özellikle kırsal nüfus, kadın ve gençlik örgütleri, medya dernekleri, işinsanları, ve işçiler gibi sosyo-profesyonel kuruluşlar arasındaki ilişkilerin ve bilgi dolaşımının teşvik edilmesi ve güçlendirilmesi.


Ancak ECOWAS'ın rolü ve hedefleri ekonomik boyutla sınırlı değildir. Örgüt aynı zamanda kaynağını temel ilkelerinde bulan siyasi bir dinamiğin de parçasıdır. Topluluk Antlaşması'nda belirtilen bu ilkeler şunları içerir: üye devletlerin eşitliği ve karşılıklı bağımlılığı; üye devletler arasında saldırmazlık; iyi komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi yoluyla bölgesel barış, güvenlik ve istikrarın sağlanması; saygı, teşvik ve Afrika İnsan ve Halkların Hakları Şartı hükümlerine uygun olarak insan ve halkların haklarının korunması; şeffaflık, ekonomik ve sosyal adalet ve kalkınmaya halkın katılımı; Topluluğun yasal kural ve ilkelerinin tanınması ve bunlara saygı gösterilmesi; 6 Temmuz 1991'de Abuja'da kabul edilen Siyasi İlkeler Bildirgesi'nde belirtildiği gibi, her üye devlette demokratik bir hükümet sisteminin teşvik edilmesi ve sağlamlaştırılması. Abuja Deklarasyonu aynı zamanda üye devletlerin "tüm insanlarımızın insan onurunun doğasında bulunan ve temel hakları olan siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel ve diğer haklar da dahil olmak üzere temel haklarından tam olarak yararlanmasını teşvik etmeyi" taahhüt ettiğini belirtmektedir.


Bu taahhütlerin envanteri göz önüne alındığında, ECOWAS her zaman ekonomik entegrasyonu güçlendirmeyi ve aynı zamanda kalkınmanın temel direkleri olan üye devletlerin siyasi ve sosyal istikrarını güçlendirmeyi hedefleyen bir kuruluş olmuştur.. Önemli ilerlemeler kaydedilmesine rağmen, "halkın" örgütü olmak isteyen ECOWAS, artık halkın büyük bir bölümü tarafından kınanmaktadır.


ECOWAS: Meşruiyetini Lekeleyen Bir Güvenilirlik Krizi

ECOWAS, birkaç yıldır Batı Afrika halkları tarafından oybirliğiyle kabul edilmekten çok uzaktır. Yine de birçok siyasi krizi çözmesini sağlayan bir liderliği somutlaştırabilmiş olmakla övünebilir. 1990'lar boyunca Liberya, Sierra Leone ve Gine'de öne çıkmıştır. Daha yakın bir tarihte, özellikle 2017'de, seçimlerde mağlup olan diktatör Yaya Jammeh'in 27 yıllık iktidardan sonra iktidardan ayrılmak istememesi üzerine Gambiya'ya müdahale etmiştir. Ancak son yıllarda örgüt, Batı Afrika'da demokrasiyi rahatsız eden bir konuda bu liderlikten yoksun kalmıştır: üçüncü veya anayasal darbe. Gerçekten de, Fildişi Sahili ve Gine davaları ECOWAS'ın güvenilirliğine ciddi bir darbe indirmiştir.2020'de Başkan Alassane Ouattara, 85'ten fazla kişinin ölümüne ve 480'den fazla kişinin yaralanmasına neden olan kaotik bir seçim öncesi ve sonrası dönemin ardından üçüncü dönem için yeniden seçilmiştir. Anayasa adaylık sayısını iki ile sınırlarken, Ouattara bunun ötesine geçerek üçüncü kez aday olmuş ve ECOWAS bu ihlal karşısında tamamen hareketsiz kalmıştır. Aynı şey, eski Başkan Alpha Conde'nin 2020'de üçüncü kez aday olduğu Gine için de geçerlidir. Seçimlerden birkaç ay önce, eleştirmenlerin, tutuklamaların ve ölümlerin ateşi altında oldukça çekişmeli bir referandumla Gine anayasasını değiştirmiştir. Aylarca ülke, Conde'nin üçüncü dönem için seçilmesiyle tamamlanan ve nihayetinde ulusu ikiye bölen isimsiz bir kaos içinde kalmıştır. Yine de tüm bu popülariteye rağmen, ECOWAS gelecek dönem başkanını tebrik etmiş ve seçimi "olağan" kabul ederken, muhaliflerin tümü hileli süreci kınamıştır. ECOWAS'ın bu anayasal darbeleri artık istemeyen halkın istekleriyle örtüşememesi, ECOWAS'a yöneltilen eleştirilerin temel nedenidir. Bu fenomenin Batı Afrika'da kaydedildiği tüm ülkelerde, birkaç ölüm ve uzun süreli siyasi istikrarsızlıkla sonuçlanan güçlü gerilimlere yol açtı. Bugün üçüncü dönem için yeniden seçilen cumhurbaşkanlarının gayrimeşruluğu darbeleri yeniden gündeme getirdi. Gine'de Albay Mamadou Doumbouya, Alpha Conde'u devirdi.


Güvenlik konuları da ECOWAS'tan yana değildir. Batı Afrikalılar, oldukça zayıf devletlere güvenmek zorunda kalarak bölgede terörizmin yükselişiyle uğraşmak zorunda kalmıştır. Bu durum, özellikle Burkina Faso'da ve aynı zamanda Ibrahima Boubacar Keita hükümetinin birkaç ay önce ikinci dönem için yeniden seçildikten sonra Ağustos 2020'de nihayet devrildiği Mali'de de geçerliydi. Yolsuzluk, kuzeydeki cihatçıların ilerleyişini durduramaması ve tartışmalı bir seçim süreci sonunda ordunun iktidarı alarak sona erdirdiği güçlü bir halk isyanına sebep olmuştur. ECOWAS bu vakalar konusunda oldukça zayıf kalmıştır. Daha da kötüsü, şimdi bir şekilde halkın desteğini alan ancak Batı Afrika ülkeleri tarafından kınanan ve bölgeyi istikrarsızlaştıran anayasal darbeleri hala durduramayan askeri darbeleri kınamaktadır. Düşünce kuruluşu Wathi'nin kurucusu Gilles Yabi, "Gerçek şu ki, temelde askeri darbeleri kınıyor, ancak görevdeki devlet başkanları iktidarda kalmak için kurumları manipüle ettiğinde konuşmak tamamen güçsüz." demiştir. Örgüt, komşu ülkeler tarafından sınırların kapatılması da dahil olmak üzere Mali'ye aylardır bir dizi yaptırım uygulamaktadır. Gösteriler sırasında insanların ECOWAS'tan ayrılma isteklerini dile getirdikleri Mali'de (ve alt bölgede) pek popüler olmayan bir karardır. Bamako merkezli Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü'nde araştırmacı ve Sahel Programı başkanı Ornella Moderan, "Daha geniş anlamda, Mali'de ulusal düzeyde örgüt, yaptırımların ve yaptırım tehditlerinin tekrar tekrar kullanılması yoluyla, bir ortaktan ziyade bir sansürcü imajı edinmiştir. Bu açıkça onun meşruiyetini baltalamaktadır. Bu açıdan diyaloğa yönelerek çok daha yapıcı bir yaklaşım benimsemek faydalı olacaktır” diyor Ornella Moderan.” demiştir.


Bugün ECOWAS'ın "halk"tan çok devlet başkanları için olduğu görülmektedir. Batı Afrika ülkelerinin çıkarlarını değil, kendi üyesi devlet başkanlarının çıkarlarını savunan sendikacı bir örgüte benzetilmektedir. Her şeyden önce, insanların özlemlerinden kopuktur ve bir bakıma yaratılışının özüne ihanet etmektedir. Başkan Alioune Tine, "ECOWAS eski Gambiya Devlet Başkanı Yahya Jammeh'i dize getirmeyi başardı, ancak Alpha Conde ve Alassane Ouattara'nın üçüncü dönemleri karşısında zayıf kaldı. Bu duruş onun meşruiyetini aşındırıyor ve kamuoyunun gözünde itibarını sarsıyor." demiştir. Her şeyden önce, örgütün kararlarını empoze etme konusunda bir yetersizliği olduğu söylenebilir. Senegal'de Başkan Macky Sall, "muhalefeti en basit biçimine indirgemek" için yola çıkmıştır. Rakipleri Karim Wade ve Khalifa Sall, ECOWAS'a göre haklarına saygı duymayan koşullarda hapsedilmekle kalmadı, aynı zamanda Macky Sall rejimi, alt bölge mahkemesi tarafından açıklanan bir sponsorluk sistemi aracılığıyla 2019 cumhurbaşkanlığı seçimleri için 82 potansiyel adayı elemiştir. Senegal, örgütü kuran Antlaşma'nın 16. Maddesinin 2. Fıkrası “Adalet Divanı kararlarının üye devletler, topluluk kurumları ve gerçek ve tüzel kişiler için bağlayıcı olacağını” öngörmesine rağmen, mahkeme kararlarına uymayı reddetmiştir. Bugün ECOWAS, halkın isteklerine daha iyi cevap verebilmek için yöntemlerini ve işleyişini yeniden düşünmek yerine, halkların öfkesini karşılayarak istikrarsızlığın bir başka unsuru olma riskini taşıyan bir darbe karşıtı güç yaratmanın peşinde. Bir de halkların gündemine oldukça zıt ajandaları olan dış güçlerin etkisi bulunmaktadır. Fransa'nın etkisi, özellikle Mali'ye yönelik yaptırımlar konusunda giderek daha fazla endekslenmektedir. Bugün darbecilerin başını çektiği Gine ve Burkina, Paris'le arası bozuk Bamako'ya uygulanan yaptırımlarla aynı hedefte değildir. Bu çifte standart politikası, ECOWAS'ın Batı Afrika'daki imajına daha da zarar vermektedir.


Ekonomik cephede ise durum hemen hemen aynıdır. ECOWAS, sınırlarda henüz her şey netleşmemiş olsa bile, malların ve insanların hareketine ilişkin iddiayı kazanmış olmaktan mutluluk duyabilir. Alt bölgede yasa ve iş ortamının uyumlaştırılmasında da önemli ilerleme kaydedilmiştir. Ancak, kayıt aynı şekilde karışık olarak değerlendirilmektedir. Örgüt hala beklenen tarım, sanayi ve para politikalarına sahip olmak için mücadele etmektedir. Üç yıl önce ECOWAS çerçevesinde bir Afrika para birimi yaratılmasından bahsedilmekteydi. Bu proje, Fransa cumhurbaşkanının 2019'da Abidjan'a yaptığı bir ziyaret sırasında Emmanuel Macron ve Alassane Ouattara tarafından tam anlamıyla kısa devre edilmiştir. Fildişi cumhurbaşkanı daha sonra WAEMU (Batı Afrika Ekonomik ve Parasal Birliği) bölgesi için euro ile sabit bir pariteye sahip olacak ve Fransa tarafından garanti altına alınacak “ECO” para biriminin oluşturulduğunu duyurmuştu.Ocak 2020'de Nijerya, Fildişili Devlet Başkanı duyurusunun "ECOWAS Devlet ve Hükümet Başkanları Konferansı'nın ECOWAS'tan bağımsız tek bir para biriminin adı olarak ECO'yu benimseme kararıyla tutarlı olmadığını" resmen açıklamıştır. Bu topluluk para birimi projesi masada kalsa bile, Fransa'nın etkisinin çok ağır kalması muhtemeldir. ECOWAS'ın, halkın beklediği siyasi ve ekonomik hedeflere ulaşmak için güvenilirliğini ve meşruiyetini güçlendirmesi de muhtemelen zor olacaktır.


Referanslar

“A Propos de La CEDEAO | Economic Community of West African States (ECOWAS).” ECOWAS. Accessed December 20, 2022. https://ecowas.int/a-propos-de-la-cedeao/?lang=fr.

Barry, Par Bob. “Mali: Les critiques contre la Cédéao sont-elles justifiées ?” Deutsche Welle. January 29, 2022, sec. News. https://fr.allafrica.com/stories/202201290117.html.

TV5MONDE. “Du franc CFA à l’eco : la longue marche de la CEDEAO vers une monnaie unique,” February 10, 2020. https://information.tv5monde.com/afrique/du-franc-cfa-l-eco-la-longue-marche-de-la-cedeao-vers-une-monnaie-unique-346011.

Ouestafnews. “Cedeao : les « peuples » veulent désormais être entendus.” Une information fiable et indépendante sur les questions qui traversent l’Afrique, April 20, 2022. https://www.ouestaf.com/cedeao-les-peuples-veulent-desormais-etre-entendus/.

ECOWAS. “Principes Fondamentaux | Economic Community of West African States (ECOWAS).” Accessed December 20, 2022. https://ecowas.int/principes-fondamentaux-2/?lang=fr.

27 görüntüleme

Comments


bottom of page