top of page
  • Yazarın fotoğrafıAKEM

Bülten | AKEM Afrika Bülteni | Aralık 2022

Afrika Koordinasyon ve Eğitim Merkezi'nin aylık yayınladığı, Afrika'daki Örgütler üzerine odaklanan Aralık 2022 sayısı yayınlandı.Bu ayki AKEM bülteninde araştırmacılarımız Afrika’nın örgütlerini incelediler. Ekonomik ilişkiler ve diplomasinin her alanında çok önemli yer tutan bu örgütlerin Afrika’nın dünü, bugünü ve geleceğindeki potansiyel konumunu tartışan makalelerin okuyucular için zihin açıcı olmasını temenni

ediyorum.


In this month's bulletin, AKEM researchers examined various African organizations. I hope that the articles discussed the potential position of African organizations, which have a crucial place in the entire socio-economic-political as well as diplomacy relations in Africa's past, present, and future will

be benefiting the readers and also different stakeholders in advance.


Dans le numéro du Bulletin AKEM de ce mois-ci, nos chercheurs ont mis l’accent sur les organisations africaines. J'espère bien que ces analyses, traitant l’importante place qu’ont occupée ces organisations dans les relations économiques et diplomatiques dans le passé et aujourd’hui tout comme leurs potentialités pour le futur de l'Afrique dans ce domaine, apportent des éléments nouveaux à nos lecteurs.


Dr. Ensar Küçükaltan

AKEM Genel KoordinatörüAKEM_AYLIK BULTEN_ARALIK 2022-K
.pdf
Download PDF • 7.07MB

63 görüntüleme
bottom of page