top of page
  • Yazarın fotoğrafıEndris Mekonnen Faris

Analiz | ABD’nin Etiyopya ile Kısa Ömürlü ve Belirsiz Anlaşmazlığı


Soğuk Savaş sonrası Etiyopya Devleti, Doğu Afrika'nın Batı ve ABD'ye en çok tercih edilen müttefiki olmuştur. Günümüzde Etiyopya'da Abiy'in iktidara geldiği 2018'den bu yana görülmemiş bir çatlak var. Sıkıntılı olumsuz neticeler arttı ve sert tedbirlere dönüştü. ABD, Addis Ababa üzerinde büyük bir diplomatik ve ekonomik etkiye sahip eylemlerde bulunuyor.


Etiyopya Devletinin Temel Unsuru ve ABD ilişkisi


ABD ile Etiyopya’nın ilk teması yirminci yüzyılın başına kadar uzanır. 1903 yılında, Viyana Diplomatik İlişkiler Konvansiyonu'nun ortaya çıkmasından 50 yıl önce diplomatik bir ilişki kurdular. Kurulan ilişki Etiyopya Devleti’nin egemenlik varlığını pekiştirdi. O zamanlar Etiyopya, tüm kıta Avrupa sömürgecileri tarafında kontro edilirken, bağımsız kalan tek Afrika ülkesiydi.

Normal ikili ilişki olarak adlandırılabilecek resmi diplomatik ilişkiler, İmparator Haile Selassie'nin saltanatı sırasında ve Soğuk Savaş'ın başlangıcına kadar kırk yılı aşkın bir süre boyunca nispeten simetrik bir şekilde büyüdü. Etiyopya -ABD diplomatik ilişkileri on yedi yıllık Komünist Derg Rejimi sırasında koptu ve ilişki 1992'den sonra normalleşmeden önce insani yardımla sınırlı kaldı. İki ülke, Etiyopya'da değişen yönetim biçimlerine rağmen diplomatik ilişkilerini sürdürmeye devam etti. Ancak, sonraki yıllar asimetrik bir ilişkiyi ortaya çıkardı. Büyük oranda ABD'nin önemli ölçüde kilit bir modelde ortaya koyduğu karmaşık çıkarlarını tercih etti: bir patron-müşteri siyasi formu.

Modern bir patron-müşteri siyasi yaklaşımı, Etiyopya ve ABD arasındaki ilişki son otuz yılı tanımlamaktadır. Siyasi ve ekonomik olarak güçlü patron olan ABD, siyasi faaliyetlere ve ekonomik nüfuza verdiği destekle, daha zayıf müşteriye (Etiyopya) vaftiz babası oldu. TPLF, Etiyopya'nın başını çektiği EPRDF'ye hükmetti. Bu etkileşimler, Etiyopya'nın iç siyaseti üzerinde, otoriter sonrası EPRDF Abiy hükümetinin devam etmesinin zorlaştığı ve içinde bulunduğu karışık durumun yanı sıra, Washington-Addis Ababa'nın süregelen anlaşmazlığında pay sahibi olduğu doğrudan zarar verici bir etkiyle öncelik oluşturdu.


Anlaşmazlıkların nedenleri


Son üç yılda, ABD-Etiyopya ilişkileri hem normal hem de anormal eğilimlere sahiptir.

Abiy, 2018'de selefinin ABD ile yaptığı güvenilir müştericiliği güçlendirme sözü vererek iktidara geldi. Abiy ayrıca, müştericiliğin son otuz yılda Etiyopya'nın iç siyasetine getirdiği hataları ülkenin siyasi sistemini demokratikleştirerek düzeltmeye yönelik adımlar atma sözü verdi. Batı Bloğu, EPRDF sonrası Etiyopya siyasi işlemini, serbestleşme ve özelleştirmelerin ülkenin siyasi ekonomisini dönüştürmek için yeni söylemi domine etmesiyle alkışladı. ABD, Abiy'in reformcu liderliğini destekledi ve geçişi dengeleyebilecek ve yeni hükümetin savunduğu zor kazanılmış olumlu değişiklikleri sürdürebilecek çok çeşitli destekler sağladı.

Rakamlar, Etiyopya'nın bütçesinin yaklaşık yarısının yurtdışından geldiğini ve ABD'nin en büyük bağışçı ülke olduğunu gösteriyor. Yıllardır ABD yılda yaklaşık bir milyar dolar yardım sağlıyor ve bu, Etiyopya'yı Sahra altı Afrika'da ilk yardım alıcısı olarak sıralıyor. ABD'nin Etiyopya'ya önemli miktarda mali destek sağlamaya devam etme planının ardından Dünya Bankası, Abiy'in yönetimine bir milyar ABD doları bütçe yardımı vermek için destek akımına katıldı. ABD'nin Abiy'in reform gündemine verdiği sıkı destek, Avrupalı güçleri ülkeye daha fazla diplomatik ve yüz milyonlarca mali destek vermeye teşvik etti.

Ancak umut verici reforma eşlik eden teşviklendirici gelişme kısa sürdü. Zaman, Etiyopya ve ABD arasındaki eşitsizlik, ilişkilerin fay hatlarını ortaya çıkardı. Abiy yönetimi beklenti olarak giderek farklılaştı ve genel olarak Batı gücü ve özellikle ABD ile etkileşime girmekten koptu. Abiy'in uzun süredir devam eden politik-ekonomik etkileşim içine getirdiği oldukça yeni ve öngörülemeyen davranış, ABD ve Etiyopya'nın içinde bulunduğu patron-müşteri ilişkisinde kök salmış çok yerleşik eğilime aykırıdır.


Tigray savaşı, diğer olayların yanı sıra, ABD-Etiyopya ilişkilerinin seyrini değiştirdi. ABD buna katılmadı ve Abiy'in Tigray'daki savaşı ele alması konusunda eleştirel kaldı. Ardışık olarak birbiriyle ilişkili üç faktör bunu açıklayabilir. Her şey 4 Kasım 2020'de başladı. Ayın ilk haftası Abiy hükümetinin Tigray'a karşı sürdürdüğü korkunç savaşın başlangıcı oldu. Abiy'in Tigray'de kasıtlı bir iletişim kesintisine rağmen, zor kazanılmış raporlar yabancı aktörlerin görünürdeki rollerini dünyaya bildirir. Komşu Eritre tek ve kilit aktör oldu. Eritre'nin Batı'daki kötü ünü göz önüne alındığında, ABD liderliğindeki uluslararası toplum öfkeyle tepki gösterdi ve Abiy'den Eritre ordusunu derhal Etiyopya'yı terk etmeye zorlamasını istedi. Abiy'in Eritre askerlerinin varlığını kabul etmesine rağmen, ABD'nin çekilme ve hesap verebilirlik çağrısı duyulmadı.


Tigray'da devam eden insani kriz ikinci faktördür. Tigray'daki savaş, şok bir eleştiri ve tepki dalgası yaratan tamamen insan yapımı bir insani krize neden oldu. Bir yıldır, yaklaşık altı milyon Tigraylı korkunç açlık koşullarında ve acil gıda yardımına ihtiyaç duyuyor. Abiy, vahim kriz konusunda daha az endişeliydi ve Tigray'daki masum kurbanlara insani yardımın ulaşmasına izin vermekte isteksizdi. ABD, uluslararası toplumu şiddetle itiraz etmeye ve ablukaları kaldırmak için liderliğe büyük baskı yapmaya yönlendirdi. Dünya kamouoyu, hükümetin kasıtlı önleminin bir savaş silahı olarak açık bir açlık örneği olduğunu açıkça belirtti ve bunu bir insanlık suçu olarak etiketledi. Abiy asla geri adım atmadı.

Sonunda, ABD'nin Abiy liderliğiyle anlaşmazlığına neyin neden olduğunu açıklayan bir faktör geliyor. ABD, Tigray'daki ihtilafın derhal sona ermesi gerektiğini açıkça belirtti ve siyasi çözümlerde ısrar etti. Barışa fırsat vermek ve anlaşmalı yerleşim yerlerine ulaşmak için savaşan gruplara çok fazla baskı ve yaptırım koydu. TPLF isteklilik gösterip bazı bariz hamleler yaparken Abiy'in buna tepkisi önce kafa karıştırıcı sonra ret oldu. ABD'nin ateşkese aracılık etmeye çalışırken Abiy'in barışçıl bir siyasi çözüm çağrısına karşı inatçı tutumu Washington'u kızdırdı ve aralarındaki anlaşmazlığı genişletti.


Kavga ömürlü değildir ve daha ileri gitmez


ABD, Etiyopya'ya karşı Abiy'in özellikle Tigray'daki savaş ve ardından gelen insani felaketle ilgili olarak eşi görülmemiş sadakatsizliğini ve dikkatsizliğini yansıtan cezai tedbirler aldı. Etiyopya'yı 1 Ocak 2020'den bu yana Afrika Büyüme ve Fırsat Yasası'ndan (AGOA) çıkarmak, ABD'nin uyguladığı en sert yaptırımlardan biriydi. Ancak bu önlemlerin çoğu, ABD'nin Etiyopya'yı düşürmek ve başka bir büyük bölgesel müttefik bulmak istediğine dair gerçek bir kararlılık göstermekten başka bir şey yapamadı.

Son zamanlarda yaşanan şiddetli anlaşmazlıklara ve ABD'nin Abiy'in liderliğine karşı aldığı önlemlere rağmen, kriz uzun ömürlü değil ve ülkeleri hiçbir yere götürmez. Bunun nedeni, gevşek düşmanlığın ortak ulusal çıkarlardaki farklılıklardan kaynaklanmıyor olmasıdır. Yönetimler, temel politika farklılıklarından değil, Etiyopya siyasi güçleri içindeki geçici siyasi anlaşmazlıkların neden olduğu iç olaylar konusunda ihtilafa düşmüştür. ABD ve Etiyopya hükümeti arasındaki patron-müşteri ilişkisinin devamlılığı konusunda hala güçlü bir olasılık var.


ABD, Abiy yönetiminden son bir yıldır görmeye devam ettiği nadir yaklaşımdan hayal kırıklığına uğradı. Bununla birlikte, Abiy, TPLF'nin Etiyopya'ya hükmettiği şeyi ABD'nin genel olarak Afrika Boynuzu ve ötesinde ve özellikle Etiyopya'daki çıkarları için yapmayacağına yönünde bir hayal kırıklığı değil. Kesişen ulusal çıkarları ve uygulamaları söz konusu olduğunda Abiy'in yönetimi elbette TPLF'den daha yetenekli, kararlı ve sonuç odaklı olabilir. Ülkeleri bu düzeyde bir çatışmaya sokacak herhangi bir çıkar ve strateji henüz belirlenmedi.

Aslında, aynı modelin ABD-Etiyopya ilişkisinin devamını kanıtlayan yeni umut verici gelişmeler yavaş yavaş büyüyor. Başkan Joe Biden Abiy'e bir yıl içinde ilk çağrıyı yaparken gözlemciler, ABD ve Etiyopya'nın ihtilafta olduğu konuların onları hiçbir yere götürmediğini kaydettiler. Gözlemciler, kısa süreli bir anlaşmazlıktan patron-müşteri ilişkilerini güçlendirmeye kadar dikkat çekici bir değişimin ortaya çıktığına da dikkat çektiler.

Comments


bottom of page