MÜŞTERİ HİZMETLERİ +90 212 414 60 60

Haberler

Afrika araştırmacıları ve ilgilileri için Afrika bibliyografyası.

Türkiye'nin Afrika'daki siyasi ve ekonomik faaliyetleri arttıkça kıtaya olan ilgi de yükselişe geçti. Bu nedenle Afrika hakkında kitap ve makalelere rağbet arttı. 396 kitaptan oluşan çeşitli alanlara ait Türkiye'de yayınlanan Afrika hakkındaki kitapları genç araştırmacıların ilgisine sunuyoruz. 


 

 1. 1911- 1912 Osmanlı- İtalyan Harbi ve Kolağası Mustafa Kemal, Kültür Bakanlığı, Ankara, 1985.
 2. 30 Saniyede Antik Mısır, ed. Peter de Manuelian, Caretta Yayıncılık, 2015.
 3. Muhammed Kani, Nijerya’da İslami Cihad, Şafak Yayınları, İstanbul, 1991.
 4. A.Haluk Dursun, Nil’den Tuna’ya Osmanlı, Timaş Yayınları, İstanbul, 2016.
 5. Abdi İpekçi, Afrika, Milliyet Yayınları, 1970.
 6. Abdullah Abdülrezzak İbrahim, Afrika’da Tasavvuf ve Tarikatlar, çev. Kadir Özköse, Ensar Yayıncılık, Konya, 2008.
 7. Abdullah Özkan, Cezayir Sömürü Düzenine Asil Başkaldırı, Emre Yayınları, İstanbul, 1992.
 8. Abdulrezak Bilgin, Arap Baharı Sürecinde Orduların Tutumu Mısır, Libya ve Tunus Örnekleri, Birleşik Dağıtım Kitabevi, Ankara, 2014.     
 9. Abdulvahhab El Efendi, Turabi Devrimi Sudan’da İslam ve İktidar, çev. Hasan T. Kösebalaban, İlke Yayınları, İstanbul, 1993.
 10. Abdurrahman Çaycı, Büyük Sahra’da Türk- Fransız Rekabeti (1858- 1911), Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1995.
 11. Abdurrahman Çaycı, La Question Tunisienne et la Politique Ottomane, Türk Tarih Kurumu (TTK) Yayınları, Ankara, 1992.
 12. Abdurrahman Dilipak, Orta Afrika Dosyası, Akabe Yayınları, İstanbul, 1985.
 13. Abdülkadir Keskin, Siyahların Dramı: Afrika Asıllı Amerikalı Müslümanlar, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, 1998.
 14. Abdülkadir Özkan, Cezayir: Sömürü Düzenine Asil Başkaldırı, Emre Yayınları, İstanbul, 1992, 2. Baskı.
 15. Adil Doğru, Sudan Dosyası, Akabe Yayınları, İstanbul, 1986.
 16. Afaf Lutfi Al- Sayyid Marsot, Mısır Tarihi: Arapların Fethinden Bugüne, çev. Gül Çağalı Güven, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 2010.
 17. Afet İnan, Eski Mısır Tarih ve Medeniyeti, Türk Tarih Kurumu (TTK) Yayınları, Ankara, 1992.
 18. Afrika Özel Sayısı, Hece Dergisi, Sayı: 246- 247- 248, 2017.
 19. Afrika Politikası: 21. Yüzyılda Güvenlik, Refah ve Demokrasi Arayışı, ed. Hasret Çomak- Caner Sancaktar- Huriye Yıldırım Çınar, Beta Yayıncılık, Ankara, 2017.
 20. Afrika’da Bölgesel Örgütler Kurumsallaşma ve İşbirliği, ed. Ufuk Tepebaş,  Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM), İstanbul, 2009.
 21. Afrika’da İslamiyet -Dünü, Bugünü- Yarını-, ed. Ahmet Kavas- Muhammed Tandoğan- Mustafa Selim Yılmaz, Ensar Neşriyat, İstanbul, 2017.
 22. Afrika’nın Asil Göçerleri: Tuaregler, ed. Zekeriya Kurşun, Ortadoğu ve Afrika Araştırmacıları Derneği (ORDAF) Yayınları, Taş Mektep Yayın Atölyesi, İstanbul, 2015.
 23. Afyare Abdi Elmi, Somali: Kimlik İslami Hareketler ve Barış, İstanbul, 2012.
 24. Ahmed Ağırakça, Ömer Muhtar, Beyan Yayınları, İstanbul, 1994.
 25. Ahmet Emin Dağ, Afrika’da Müslüman Azınlıklar, İHH (İnsani Yardım Vakfı), 2015.
 26. Ahmet Kavas, Geçmişten Günümüze Afrika, Kitabevi, İstanbul, 2017, 2. Baskı.
 27. Ahmet Kavas, Osmanlı- Afrika İlişkileri, Kitabevi, İstanbul, 2015, 3. Baskı.
 28. Ahmet Kavas, Osmanlı’nın Merkezi Afrika’ya Açılan Kapısı Fizan Sancağı, Afrika Araştırmacıları Derneği (AFAM) Yayınları, Alelmas Yayıncılık, İstanbul, 2018.
 29. Ahmet Özcan, Osmanlı’nın Ortadoğu’dan Çekilişi, Yarın Yayınları, İstanbul, 2016.
 30. Ahmet Sait Akçay, Cape Town Öyküleri, Okur Kitaplığı, İstanbul, 2012.
 31. Ahmet Şeyhun, Said Halim Pasha, The Isıs Press, Istanbul, 2003.
 32. Ahmet Şimşirgil- İbrahim Pazan- Denizler Fatihi Piyale Paşa Cerbe Zaferi, Timaş Yayınları, Timaş Yayınları, İstanbul, 2016, 2. Baskı.
 33. Ahmet Uçar, 140 Yıllık Miras Güney Afrika’da Osmanlılar, Tez Yayınları, İstanbul, 2000.
 34. Aime Cesaire, Barbar Batı, ed. Güneş Ayas, Doğu Kitabevi, İstanbul, 2015.
 35. Aime Cesaire, Sömürgecilik Üzerine Söylev, Doğu Kütüphanesi, ter. Güneş Ayas, İstanbul, 2005.
 36. Al- Zubaidi- Cassel- C. Roderick, Devrimleri Yazmak: Tunus’tan Suriye’ye Arap İsyanından Sesler, çev. Nesrin Demiryontan, Metis Yayınları, İstanbul, 2014.
 37. Alan Paton, Ağla Sevgili Yurdum, çev. Mehmet Harmancı, Alfa Yayınları, İstanbul, 2018.
 38. Alan Paton, Artık Çok Geç, çev. Mehmet Harmancı, Bilgi Yayınevi, Ankara,
 39. Alan Paton, Beyazlara Mahsus, çev. Mehmet Harmancı, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1992.
 40. Albert Hourani, Arap Halkları Tarihi, çev. Yavuz Alogan, İletişim Yayınları, İstanbul, 2014, 11. Baskı.
 41. Albert Memmi, Sömürgecinin Portesi Sömürgeleştirilenin Portresi, çev. Şen Süer, Versus Kitap, İstanbul, 2014.
 42. Alex Boraine, Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu: Güney Afrika Deneyimi, çev. Aylin Kürkçü, Aram Yayıncılık, İstanbul, 2005.
 43. Alex Haley, Malcolm X, çev. Yaşar Kaplan, İnsan Yayınları, İnsan Yayınları, 2018.
 44. Alexandre Dumas, Mısır ve Sina’da On Beş Gün, çev. Haktan Birsel, IQ Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul, 2016.
 45. Alexis de Toucqueville, Sömürge ve Kölelik, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2016.
 46. Ali Akyıldız- Zekeriya Kurşun, Osmanlı Arap Coğrafyası ve Avrupa Emperyalizmi, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2018, 2. Baskı.
 47. Ali Mazrui, Afrikalılar, ter. Yusuf Kaplan, İnsan Yayınları, İstanbul, 1992.
 48. Ali Rıza Paşa, Elveda Cezayir, Tarihçi Kitabevi, ter. Cahit Kayra, Tarihçi Kitabevi, İstanbul, 2014.
 49. Amin Maalouf, Afrikalı Leo, ter. Sevim Raşa, Yapı Kredi Bankası Yayınları, İstanbul, 2013.
 50. Andre Brink, Sesler Zinciri, çev. Oya Çakır, Altın Kitaplar Yayınevi, İstanbul, 1983.
 51. Andre Raymond, Osmanlı Döneminde Arap Kentleri, çev. Ali Berktay, Alfa Yayınları, İstanbul, 2018.
 52. Andre Raymond, Yeniçerilerin Kahiresi, çev. Alp Tümertekin, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2016.
 53. Arap Dünyasında Ayaklanma, haz. Mustafa Yalçıner, Evrensel Basım Yayın, İstanbul, 2011.  
 54. Asuman Kalufya, Afrika Menekşesi Tanzanya, İHH Yayınları, İstanbul, 2006.
 55. Atila Çetin, Tunuslu Hayreddin Paşa, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1988.
 56. Atilla Çetin, Kavalalı Mehmed Ali Paşa’nın Mısır Valiliği Osmanlı Belgelerine Göre, İstanbul, 1998.
 57. Avni Çeviker, Hür Cezayir, Kültür Matbaası, Ankara, 1958.
 58. Aydın Özkan, Mısır Vakıfları, İslam Tarih ve Kültürünü Araştırma Vakfı (İSAR) Vakfı Yayınları, İstanbul, 2005. 
 59. Ayhan Ceylan, Osmanlı Coğrafyasında Anayasacılık: Tunus, Kitabevi, İstanbul, 2018.
 60. Ayhan Ceylan, Osmanlı Taşra İdari Tarzı Olarak Eyalet-i Mümtaze ve Mısır Uygulaması, Kitabevi, İstanbul, 2014.
 61. Ayhan Onur, Umutsuz Ruhlar Ülkesi, Kızılay Yayınları, Ankara, 2007.
 62. Aziz Samih İlter, Şimali Afrika’da Türkler, 2 Cilt, Vakit Gazete Matbaa, İstanbul, 1937. 
 63. Azzedine Haddour, Fanon Kitabı& Seçme Yazılar, çev. Utku Özmakas, Dipnot Yayınları, Ankara, 2017.
 64. B. G. Martin, Sömürgeciliğe Karşı Sufi Direniş, ter. Fatih Tatlıoğlu, İnsan Yayınları, İstanbul, 1988.
 65. Balachandra Rajan- Elizabeth Sauer, Emperyalizmin Yedi Rengi, çev. Eda Özgül, Küre Yayınları, İstanbul, 2006.
 66. Basil Davidson, Afrika’da Milli Kurtuluş ve Sosyalizm Hareketleri, çev. Atilla Tokatlı, İstanbul, 1965.
 67. Baskın Oran, Az Gelişmiş Ülke Milliyetçiliği: Kara Afrika Modeli, Bilgi Yayınları, İstanbul, 1997, 3. Baskı.
 68. Bekir Fahri İdiz, Jönler Mısır’da, der. Adem Özbek, Kurgan Edebiyatı, Ankara, 2013.  
 69. Bekir Fahri, Jönler, İletişim Yayınları, İstanbul, 2012, 4. Baskı.
 70. Bekir Karlığa, Islahatçı Bir İslam Düşünürü Tunuslu Hayrettin Paşa, Mahya Yayınları, İstanbul, 2013.
 71. Belgeler Işığında Osmanlı Afrika Müslümanları Dayanışması, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, 2006.
 72. Borisoviç Lutskiy, Arap Ülkelerinin Yakın Tarihi, çev. Turan Keskin, Yordam Kitap, İstanbul, 2017.
 73. Bülent Karaatlı, Arap Baharında Farklı Bir Ülke Tunus, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2018.
 74. Cafer Talha Şeker, Kenya’nın Müstemleke Tarihi, Kaknüs Yayınları, İstanbul,
 75. Camara Lâye, Afrikalı Çocuk, çev. Elif Yılmaz Ergezen, Cümle Yayınları, Ankara, 2017.
 76. Cami Baykurt, Trablusgarp’tan Sahra-yı Kebir’e Doğru, sadeleştiren: Yüksel Kanar, Ark Kitapları, İstanbul, 2011.
 77. Can Altan, Afrika Ülkeleri ve Kuruluşları, Katılım Matbaacılık, Ankara, 2003.
 78. Cardiff Marney- Barney Desai, İmamın Öldürülüşü, çev. Vedat Elgün, Nehir Yayınları, İstanbul, 1990.
 79. Celal Tevfik Karasapan, Libya: Trablusgarp, Bingazi ve Fizan, Resimli Posta Matbaası, Ankara, 1960.
 80. Celalettin Yavuz- Serdar Erdurmaz, Arap Baharı ve Türkiye Ortadoğu’da Kırılan Fay Hatları, Berikan Yayınevi, Ankara, 2012.
 81. Cem Emrence, Osmanlı Ortadoğu’sunu Yeniden Düşünmek, çev. Gül Çağlalı Güven, Türkiye iş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2016.
 82. Cemal Bali Akal, Burası Tanzaya mı Karanfil?, Dost Kitabevi, Ankara, 2011.
 83. Cemal Kutay, Trablusgarb’de Bir Avuç Kahraman, Tarih Yayınları, İstanbul, 1963.
 84. Cengiz Orhonlu, Habeş Eyaleti, Türk Tarih Kurumu (TTK) Yayınları, Ankara, 1996. 
 85. Cevat Ülkekul, Piri Reis’in Kalemi ve Türk Kartograflarının Çizgileriyle XVI -XVII. Yüzyıllarda Kuzey Afrika Kıyıları, Nil Nehri ve Kahire, Dönence Yayınları, İstanbul, 2015.
 86. Cezayir Dramı/ Esir Düşmüş Bir Halk, çev. Erden Akbulut- Halil Hacıalioğlu, Alan Yayıncılık.
 87. Change in the Middle East and North Africa, ed. Muharrem Hilmi Özev, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM), İstanbul, 2013.   
 88. Chinua Achebe, Artık Huzur Yok, çev. Nazan Arıbaş, İthaki Yayınları, İstanbul, 2012.
 89. Chinua Achebe, Parçalanma, çev. Nazan Arıbaş, İthaki Yayınları, İstanbul, 2011.
 90. Chinua Achebe, Ruhum Yeniden Doğacak, çev. Anjel Selveroğlu, Sosyalist Yayınlar, İstanbul, 1997.
 91. Chinua Achebe, Tanrının Oku, çev. Nazan Arıbaş, İthaki Yayınları, İstanbul, 2013.
 92. Cihan Daban, Dekolonizasyon Süreci ve Sonrası Afrika, Açılım Kitap, İstanbul, 2017.
 93. Clifford Edmund Boswtorh, Doğuşundan Günümüze İslam Devletleri Tarihi, çev. Hande Canlı, Kaknüs Yayınları, İstanbul, 2005.
 94. Clifford Geertz, İki Kültürde İslam: Fas ve Endonezya’da Dini Değişim, çev. Mehmet Murat Şahin, Küre Yayınları, İstanbul, 2012.
 95. Colin Hynson, Afrika’nın Keşfi, çev. Kerem Keskiner, Koleksiyon Yayıncılık, İstanbul, 2010.
 96. Corci Zeydan, Osmanlı Mısırı, Ark Kitapları, İstanbul, 2015.
 97. Çevik Bir, Somali’ye Bir Umut, Sabah Kitapları, İstanbul, 1999.
 98. Darendeli İzzet Hasan Efendi, Ziyaaname, yay haz. M. İlkun Erkutun, Kitabevi, İstanbul, 2009.
 99. David S. Powers, Hukuk, Toplum ve Kültür- Kuzey Afrika 1300- 1500, Klasik Yayınları, İstanbul, 2014.
 100. Durmuş Akalın- Selim Parlaz, XIX. Yüzyılda Doğu Afrika’da Osmanlılar ve İtalyanlar, Kesit Yayınları, İstanbul, 2015.
 101. Durmuş Akalın, Süveyş Kanalı: Açılışı ve Osmanlı Devleti’ne Etkisi, Yeditepe Yayınevi, İstanbul, 2015.
 102. Dünya Siyasetinde Afrika 1, ed. İsmail Ermağan, Nobel Yayıncılık, Ankara,  2014.
 103. Dünya Siyasetinde Afrika 2, ed. İsmail Ermağan, Nobel Yayıncılık, Ankara, 2015.
 104. Dünya Siyasetinde Afrika 3, ed. İsmail Ermağan, Nobel Yayıncılık, Ankara, 2017. 
 105. Dünya Siyasetinde Afrika 4, ed. İsmail Ermağan, Nobel Yayıncılık, Ankara, 2018.
 106. E. A. Wallis, Antik Mısır Edebiyatı, İlke Yayınevi, İzmir, 2009.
 107. E. E. Evans Pritchard, Ömer Muhtar Destanı, çev. Kadir Özköse, Ensar Yayıncılık, Konya, 2009.
 108. Ebubekir Hamid Kehhal, Afrika Titanikleri, çev. Hülya Afacan, Mana Yayınları, İstanbul, 2013.
 109. Ebülfez Elçibey, Tolunoğulları Devleti (868- 905), haz. Fazıl Gazenferoğlu, çev. Selçuk Alkın, İstanbul, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 1997.
 110. Ehud R. Toledano, Osmanlı’da Köle Ticareti 1840- 1890, çev. Yusuf Hakan Erdem, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 1994.
 111. Ekmeleddin İhsanoğlu, Mısır’da Türkler ve Kültürel Mirasları: Mehmed Ali Paşa Günümüze Basılı Türk Kültürü Bibliyografyası ve Bir Değerlendirme, İrcica, İstanbul, 2006.
 112. Enver Arpa, Afrika Satrancında Sudan, Meneviş Yayınları, Ankara, 2013.
 113. Enver Arpa, Afrika Seyahatnamesi, Fecr Yayınevi, Ankara, 2015.
 114. Enzo Santarelli-  Giorgio Rochat-  Roman Rainero-  Luigi Goglia, Ömer Muhtar - Libya'nın İşgali ve Direniş, Ekin Yayınları, İstanbul, 2017, 2. Baskı.
 115. Ercüment Kuran, Cezayir’in Fransızlar Tarafından İşgali Karşısında Osmanlı Siyaseti (1827- 1847), İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 1957.
 116. Ergüç Ülker, Yoksulluktan Umuda Afrika Ekonomisi, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2016.
 117. Ergün Tuncalı, Kara İhtilal Uyanan Afrika, Akşam Kitap Kulübü, 1966.
 118. Eric Williams, Kapitalizm ve Kölelik, çev. Anıl Tarar, Dipnot Yayınları, Ankara, 2014. 
 119. Erik Gilbert- Jonathan T. Reynolds, Tarihöncesinden Günümüze Dünya Tarihinde, çev. Mehmet Demirkaya, Afrika, Küre Yayınları, İstanbul, 2016. 
 120. Erik Hornung, Mısır Tarihi, çev. Zehra Aksu Yılmazer, Kabalcı, İstanbul, 2017, 2. Baskı.
 121. Ernesto Che Guevera, Afrika Rüyası, Everest Yayınları, İstanbul, 2013.
 122. Ernst Hemingway, Afrika’nın Yeşil Tepeleri, çev. Fatma Aylin Sağtür, Bilgi Yayınları, Ankara, 1984.
 123. Esra Yazıcı Versani, Anne Ben Afrika’ya Taşınıyorum, Doğan Novus Kitap, İstanbul, 2015.
 124. F. De Jong, Sufi Orders in Ottoman and Post- Ottoman Egypt and the Middle East, The Isıs Press, Istanbul, 2000.
 125. F. Rezzan Ünalp, Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin Kuzey Afrika’ya Yönelik Faaliyetleri, Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt (ATASE) Daire Başkanlığı, Ankara, 2014.
 126. Faik Bulut, Şeriat Gölgesinde Cezayir, Cem Yayınları, İstanbul, 1995.
 127. Faruk Köse, İhvan-ı Müslümin Ortadoğu’da İslamcı Siyasetin Rolmodeli, Ozan Yayıncılık, İstanbul, 2014.
 128. Fas Kralı Hassan II, Anıları- Direniş, çev. İlhan Akkant, Ajans Türk Matbaacılık, Ankara, 1976.
 129. Fas Kralı Hassan II, Yeşil Yürüyüş, çev. İlhan Akkant, 1992.
 130. Fatih Okumuş, İslami Hareketin İktidar Deneyimi Tunus ve Mısır, Mana Yayınları, İstanbul, 2015.
 131. Ferhat Deniz, Cezayir Nereye: Geliyorum Diyen İslam Devrimi, Denge Yayınları, İstanbul, 1992.
 132. Ferhat Deniz, Cezayir’de İslami Hareket, Denge Yayınları, İstanbul, 1996.
 133. Ferihan Polat- Ayşegül Durmuş, Immanuel Wallerstein Perspektifinde Arap Baharı 
  Tunus Örneği, Çizgi Kitabevi, Konya, 2015.
 134. Feyza Kurnaz Şahin, Çanakkale Savaşları ve Kara Afrika Basını, Berikan Yayınları, Ankara, 2016.
 135. Figen Gündüz Letaconnoux, Afrika’nın Kavşağı Tanzanya- Zanzibar, Oğlak Yayınları, İstanbul, 2017.
 136. Figen Gündüz Letaconnoux, İnsanlığın Beşiğine Yolculuk Etiyopya- Cibuti Cumhuriyeti, Oğlak Yayınları, İstanbul, 2016.
 137. Filibeli Ahmed Hilmi, Senusiler ve Sultan Abdülhamid, haz. İsmail Cömert, Ses Yayınları, İstanbul, 1992.
 138. Frank Kürscher,  Angola: Savaşa Devam, çev. G. Aydın, Teori Yayınevi, İstanbul, 1976.
 139. Frantz Fanon, Cezayir Bağımsızlık Savaşı’nın Anatomisi, çev. Kamil Bilgin Çileçöp, Pınar Yayınları, İstanbul, 2009.
 140. Frantz Fanon, Siyah Deri Beyaz Maske, çev. Cahit Koytak, Versus Kitap, İstanbul, 2016.
 141. Frantz Fanon, Yer Yüzünün Lanetlileri, çev. Şen Süer, Versus Yayınları, İstanbul, 2018, 5. Baskı.
 142. Fuad Carım, Cezayir’de Türkler, Sanat Basımevi, 1962.
 143. Fuad Carım, Türkler’in Denizciliği: Oruç Reis ve Garb Ocakları, Hind Denizleri Türk- Portekiz Elleşmeleri, İstanbul, 1965.
 144. Fuad Ferhavi, Afrika’da Küresel Rekabet ve Mali Krizi, Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu, Ankara, 2013.
 145. Fuad Ferhavi, Moritanya: Afrika’da Yükselen Güçlerin Az Gelişmiş Bölge Devleti ile İlişki Biçimi Türkiye ve Çin, Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu, Ankara, 2013.
 146. Fuad Ferhavi, Nijerya’da Şiddet, Radikalizm ve Boko Haram, Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu, Ankara, 2015.
 147. Fuad Ferhavi, Stratejik Etkileşimler Arap Dünyası, Türkiye ve Afrika, Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu, Ankara, 2015.
 148. Georges- Marc Benamou, Bir Fransız Yalanı, çev. Sonat Ece Kaya, Babıali Kültür Yayıncılık, İstanbul, 2006.
 149. Georgy Kim- Karen Brutents, Asya ve Afrika Ülkelerinde Ulusal Sorun, çev. Şiar Yalçın, Bilim ve Sosyalizm Yayınları, Ankara, 1979.
 150. Giovanni Giolitti, Trablusgarp’ı Nasıl Aldık?, haz. Tahsin Yıldırım, DBY Yayınları, 2012.
 151. Gülay Yenilmez, Kenya Hatıraları, Timaş Yayınları, İstanbul, 2004.
 152. Gültekin Çizgen, Afrika Günlüğü, Say Yayınları, İstanbul, 1995.
 153. Gülten Dayıoğlu, Kenya’ya Yolculuk, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 1993.
 154. Gürhan Uçkan, Çağdaş Sömürgecilik ve Emperyalist Yayılma Örneği: Güney Afrika Cumhuriyeti, Yarın Yayınları, İstanbul, 1986.
 155. H. A. S. Johnson, Nijerya’da Etnik ve Dini Çatışma, çev. Kadir Özköse, Ensar Yayıncılık, Konya, 2008.
 156. Habib Suadiya, Kirli Savaş, çev. Siren İdemen, İletişim Yayınları, İstanbul, 2001. 
 157. Hale Şıvgın, Trablusgarp Savaşı ve 1911- 1912 Türk- İtalyan İlişkileri: Trablusgarp Savaşı’nda Mustafa Kemal Atatürk’le İlgili Bazı Belgeler, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara, 1989.
 158. Halil Hâlid, Cezâyir Hatıratından, haz. Abdullah Er, Bedir Yayınları, İstanbul, 2007.
 159. Halim Gençoğlu, Güney Afrika’da Osmanlı İzleri, Tezkire Yayıncılık, İstanbul, 2016.
 160. Halim Gençoğlu, Güney Afrika’da Zaman ve Mekân- Ümit Burnu’nun Umudu Osmanlılar, Libra Kitapçılık ve Yayıncılık, İstanbul, 2018.
 161. Halim Gençoğlu, Ottoman Traces in Southern Africa – The Impact of Eminent Turkish Emissaries and Muslim Theologians, Libra Kitapçılık ve Yayıncılık, İstanbul, 2018.
 162. Hamide Yiğit, Libya’da Kanlı Bahar, Tekin Yayınevi, İstanbul, 2014.
 163. Hamza Türkmen, Tunus’ta Devrim Süreci, Ulusatan Ümmete, 2013.
 164. Harry Pidgon, Sudan Vahşileri Arasında, çev. İskender Fahrettin, Tefeyüz Kitaphanesi, İstanbul, 1993.
 165. Hasan Malay, Çağlar Boyu Kölelik, Gündoğan Yayınları, Ankara, 2010, 2. Baskı.
 166. Hasan Turabi- A. Hamid- E. Ömer- M. Harun, Sudan İslam Projesi, çev. İslam Özkan- Vahdettin İnce, Ekin Yayınları, İstanbul, 1997. 
 167. Hasan Turabi, Sudan İslami Hareketi, Yöneliş Yayınları, 1994.
 168. Hasan Aydın, Amerikan Dış Politikasında Afrika: Soğuk Savaştan Trump Dönemine Kadar, Alelmas Yayınları, İstanbul 2018
 169. Hatice Uğur, Osmanlı Afrikası’nda Bir Sultanlık: Zengibar, Küre Yayınları, İstanbul, 2005.
 170. Heike Owisu, Kara Afrika’nın Kara Çığlığı, Voodoo, çev. Çiğdem Canan Dikmen, Yurt Kitap Yayın, İstanbul, 2009.
 171. Heinz Kimmerle, Afrika’da Felsefe Afrika Felsefesi, çev. Mustafa Tüzel, Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 1995.
 172. Hıfzı Topuz, Elveda Afrika Hoşça Kal Paris, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2005.
 173. Hıfzı Topuz, Kara Afrika Sanatı, Islık Yayınları, İstanbul, 2016.
 174. Hıfzı Topuz, Kara Afrika, Milliyet Yayınları, 1971.
 175. Hıfzı Topuz, Kara Afrika’da İletişim, Yön Yayınları, İstanbul, 1987.
 176. Hıfzı Topuz, Kara Çığlık, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2008, 2. Baskı.
 177. Hıfzı Topuz, Lumumba: Kara Afrika’da İşkenceyle Öldürülen İlk Başbakan, Yön Yayıncılık, İstanbul, 1987.
 178. Hikmet Naci, Tarih Boyunca Kuzey Afrika ve Berberiler, İstanbul, 1955.
 179. Horace Campbell, Rasta ve Direniş, çev. Irmak Ertuna Howison, Dipnot Yayınları, Ankara, 2016.
 180. Hugh Roberts, Savaş Meydanı Cezayir 1988- 2002 Çökmüş Bir Rejime Dair İncelemeler, Kapı Yayınları, İstanbul, 2006.
 181. Hüner Tuncer, Irkçılıktan Özgürlüğe Güney Afrika, Çağdaş Yayınları, İstanbul, 1997.
 182. Irene L. Gendizer, Frantz Fanon, çev. Süreyya Evren, Sosyalist Yayınlar, İstanbul, 1997.
 183. Ismail Gaspıralı, French and African Letters, Foreword Introduction the French Letters the African Letters, The Isıs Press, Istanbul, 2008.
 184. İbrahim Bozkırlı, Trablusgarp’dan Cumhuriyete Tıbbiyeliler, Ankara, 2008.
 185. İbrahim Okur, Afrika Zengin Ama Yoksul, Okursoy Kitapları, Bura, 2009.
 186. İhsan Aksoley, Teşkilat-ı Mahsusa& Enver Paşa’nın Sırdaşı Anlatıyor, Timaş Yayınları, İstanbul, 2016, 2. Baskı.
 187. İhsan Süreyya Sırma, Tunus Hatıraları, Seha Neşriyat, 1985.
 188. İlayda Vurucu- İlhan Çamiçi, İzmir’de Yaşayan Afro Türkler, Altın Nokta Yayınları, İzmir, 2012.
 189. İlhan Akalın, Sürgün: Trablusgarp Kalabendleri, Rezan Yayınları, 2011.
 190. İlker Maga, Emperyalizm ve Somali, Bibliotek Yayınları, İstanbul, 1996.
 191. İmadüddin Halil, Afrika Dramı: Sömürgecilik- Misyonerlik- Siyonizm, İnsan Yayınları, İstanbul, 1985.
 192. İrfan Ünver Nasrattınoğlu, Kardeş Libya 1978- 1979 Gezi Notları, Ankara, Ulucan Matbaası, 1980.
 193. İsmail Ceran, Fas Tarihi, Türk Tarih Kurumu (TTK) Yayınları, Ankara, 2013.
 194. İsmail Numan Telci, Mısır Devrimi Sözlüğü, Açılım Kitap, İstanbul, 2014.
 195. İsmail Yiğit, Endülüs (Gırnata Sultanlığı) ve Kuzey Afrika İslam Devletleri, Kayıhan Yayınları, İstanbul, 2017.
 196. İşte Güney Afrika, terc. Kamer Mengitürk, Güney Afrika Başkonsolosluğu, 1996.
 197. Jakob Ejersbo, Devrim- Afrika Üçlemesi 1, çev. Nur Beler, Alfa Yayınları, İstanbul, 2018.
 198. Jakob Ejersbo, Özgürlük- Afrika Üçlemesi 2, çev. Nur Beler, Alfa Yayınları, İstanbul, 2018.
 199. Jakob Ejersbo, Sürgün- Afrika Üçlemesi 3, çev. Nur Beler, Alfa Yayınları, İstanbul, 2018.
 200. Jean Pignon- Muhammed Salah Mzali, Tunuslu Hayreddin Paşa’nın Hatıraları, çev. Belma Aksun, Nehir Yayınları, İstanbul, 1997.
 201. Jean Vercoutter, Eski Mısır, çev. Emine Çaykara, İletişim Yayınları, İstanbul, 2016, 6. Baskı.
 202. Jean Vercoutter, Unutulmuş Mısır’ın İzinde, çev. Ali Berktay, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2010.
 203. Joanne& Gerry Dryansky, Fatma’nın Talihi- Tunus’tan Paris’e Bir Yaşam Mücadelesi, çev. Özlem Direk, Salyangoz Yayınları, İstanbul, 2007.
 204. John Carlin, Düşmanla Oynamak: Nelson Mandela ve Bir Ulus Yaratan Maç, çev. Elif Ersavcı, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2010.
 205. Jonathan P. Berkey, Ortaçağ Kahire’sinde Bilginin İntikali, çev. İsmail Eriş, Klasik Yayınları, İstanbul, 2016.
 206. Joost Lagendijk- Jan Marinus Wiersma, Avrupa’nın Müslüman Komşuları: Türkiye, Bosna, Fas, Mısır, çev. Selim Önal, İletişim Yayınları, İstanbul, 2009. 
 207. Jules Verne, Üç Rus ve Üç İngiliz’in Güney Afrika Serüvenleri, çev. Ender Bedisel, İthaki Yayınları, İstanbul, 2010.
 208. Kadir Özköse, Muhammed Senûsî, Hayatı, Eserleri, Hareketi, İnsan Yayınları, İstanbul, 2000.
 209. Kadir Özköse, Sûfî ve İktidar (Fülânî Islahat Hareketi) Ensar Yayıncılık, Konya, 2008, 2. Baskı.
 210. Kadir Pektaş, Tunus’ta Osmanlı Mimari Eserleri, Türk Tarih Kurumu (TTK) Yayınları, Ankara, 2002.
 211. Kazım Karabekir, İngiltere, İtalya ve Habeş Harbi, Emre Yayınları, yay haz. Faruk Özerengin, İstanbul, 2000, 5. Baskı.
 212. Kazım Karabekir, İtalya- Habeş, der. Orhan Hülagü, Emre Yayınları, İstanbul, 2001. 
 213. Kazım Yaşar Kopraman, Mısır Memlükleri Tarihi, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1989.
 214. Kelami-i Rumî, Vekayi-i Ali Paşa, [Yavuz Ali Paşa’nın Mısır Valiliği (1601- 1603)], haz. Soner Demirsoy, Çamlıca Basım Yayım, İstanbul, 2013.
 215. Kemal Kahraman, Afrika’da Bir Direniş Öyküsü: Osman Dan Fodio ve Sokoto Hilafeti, İlke Yayıncılık, İstanbul, 2017.
 216. Kenan Akın, Cezayir’de Fransız Vahşeti ve Ötesi, Derin Yayınları, İstanbul, 2003.
 217. Kenan Akın, Çöldeki Umut Kaddafi ve Fizan Fizan Dedikleri, İstanbul, 1976.
 218. Kenan Akın, Yeni Bir Libya, Er- Tu Matbaası, 1977.
 219. Kenan Akın, Yeni Libya veya Cemahiriye, Umur Kitapçılık, 1978.
 220. Kuzey Afrika Evliyaları, Mısır, Cezayir, Fas, Libya, Tunus, 2 Cilt, Türkiye Gazetesi Yayınları, İstanbul, 2005.
 221. Küresel Politikada Yükselen Afrika, ed. Soyalp Tamçelik, Gazi Kitabevi, Ankara, 2014.
 222. Kwame Nkrumah, Afrika’da Sınıf Mücadelesi, çev. Zülal Acaroğlu, Yücel Yayınları, Ankara, 1976.
 223. Kwame Nkrumah, Emperyalizmin Son Aşaması Yeni Sömürgecilik, Gerçek Yayınevi, İstanbul, 1966.
 224. Levent Öztürk, İlk Hicret Habeşistan, Siyer Yayınları, İstanbul, 2015.
 225. Lokman Doğmuş, Libya: Darbenin Pençesinden Silahlı Devrime 17 Şubat Devriminin Tarihi, Ekin Yayınları, İstanbul, 2016. 
 226. Louis Gardet, Cezayir Körfezi, çev. Ümit Moran Altan, Hemen Kitap, İstanbul, 2013.
 227. Lütfi Maktuf, Tunus’u Kurtarmak: Çalınan Arap Baharı, Modus Kitap, İstanbul, 2013.
 228. M. Öcal Oğuz, Tunuseli İncelemeleri, Milli Folklor Yayınları, Ankara, 2002.
 229. Mahir Said Pekmen, Fizan Hatıraları, Türk Tarih Kurumu (TTK) Yayınları, İstanbul, 2013.
 230. Malik Bin Nebi, Cezayir’de İslama Yeniden Doğuş, çev. Ergun Göze, Boğaziçi Yayınları, İstanbul, 1992.
 231. Mansur Ömer el Kihya, çev. Saadet Yaldız İnal, Libya’nın Kaddafisi, Kaknüs Yayınları, İstanbul, 2011.
 232. Marc Ferro, Sömürgecilik Tarihi: Fetihlerden Bağımsızlık Hareketlerine 13. Yüzyıl- 20. Yüzyıl, çev. Muna Cedden, İmge Yayınları, İstanbul, 2017, 3. Baskı. 
 233. Marc Pierre,- Jan Sovak, Livingstone: Gizem Dolu Afrika Yolculuğu, çev. Kayıhan Güven, Milliyet Yayınları, İstanbul, 1997.
 234. Mehmed Nuri- Mahmud Naci, Trablusgarp: Hedefteki Ülke Libya’nın Tarihi, Ortadoğu ve Afrika Araştırmacıları Derneği (ORDAF), Tarihçi Kitabevi, İstanbul, 2012.
 235. Mehmet Doğan, Avrupa ve Afrika’da Türk İzleri: Yurt Dışı Gezileri ve Düşündürdükleri, Bizim Büro Basımevi, Ankara, 2006.
 236. Mehmet Koçak, Mehdi Hareketi’nden İslam Devrimine Sudan, Esra Yayınları, Konya, 1999.
 237. Mehmet Özkan, Doğu Afrika Jeopolitiği ve Türkiye’nin Somali Politikası, Seta Yayınları, İstanbul, 2014.
 238. Mehmet Şeker, Başşehir Tunus’taki Türkçe Kitabeler, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, İstanbul, 1994.
 239. Mehmet Tütüncü, Cezayir’de Osmanlı İzleri (1516- 1830), Çamlıca Basım Yayın, İstanbul, 2013. 
 240. Melek Öksüz, Trablusgarp Savaşı ve Donanma Cemiyeti Trabzon Vilayetinden Yardımlar, Serander Yayınları, Trabzon, 2016.
 241. Mesut Karaşahan, Irkçılık Cehennemi Güney Afrika’da Apartheid Uygulması, Pınar Yayınları, İstanbul, 2010.
 242. Mete Çubukçu, Yıkılsın Bu Düzen/ Fel Yaskut Ennizam! Arap Ayaklanması ve Sonrası, İletişim Yayınları, İstanbul, 2013, 2. Baskı.
 243. Mısır Seferinde Osmanlı Ordusu ile Altı Ay, ter. Ömer Öztürk, Ark Kitapları, İstanbul, 2013.
 244. Mirella Bianco, Kaddafi Çölün Elçisi, 1970.
 245. Mohamed Bakari, Doğu Afrika’nın Yakın Tarihi: Kenya’da Siyaset ve Müslümanlar, çev. Cafer Talha Şeker, Ortadoğu ve Afrika Araştırmacıları Derneği (ORDAF) Yayınları, İstanbul, 2016. 
 246. Mohammed Derradj, Osmanlıların’ın Cezayir’e Girişi, Akademi Titiz Yayınları, 2012.
 247. Mostafa Minawi, Osmanlılar ve Afrika Talanı: Sahra’dan Hicaz’a İmparatorluk ve Diplomasi, çev. Ayşen Gür, Koç Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2018.
 248. Muammer Kaddafi, Görüşlerim, Alter Yayıncılık, Ankara, 2011.
 249. Muhammed Berdibek, Siyah Güzeldir, Profil Yayınları, İstanbul, 2018.
 250. Muhammed Emin Ruhi, Güney Afrika’da Irk Ayrımcılığı Politikaları, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2018.
 251. Muhammed Mihri, Sudan Seyâhatnâmesi, ed. Ahmet Kavas, yay haz. Muhammed Tandoğan- Aydın Özkan- Abdullah Erdem Taş, Kitabevi, İstanbul, 2016.
 252. Muhammed Tandoğan, Afrika’da Sömürgecilik ve Osmanlı Siyaseti (1800- 1922), Türk Tarih Kurumu (TTK) Yayınları, Ankara, 2013.
 253. Muhammed Tandoğan, Büyük Sahra’da Son Osmanlı Tebaası: Tevârikler, Türk Tarih Kurumu (TTK) Yayınları, Ankara, 2018.
 254. Mungo Park, Afrika’nın Derinliğine Yolculuk, çev. Haktan Birsel, IQ Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul, 2017. 
 255. Musa Gümüş, Güç ve Diplomasi: Mısır Meselesi ve Sultan II. Abdülhamid, Kitabevi, İstanbul, 2018.
 256. Mustafa Balbay, Afrika’nın Uçlarında, Cumhuriyet Kitapları, İstanbul, 2009.
 257. Mustafa Demirci, Siyah Öfke, Çizgi Kitabevi, Konya, 2017, 2. Baskı.
 258. Mustafa Dereci, Cezayir Kıyamı ve İslami Selamet Cephesi, Ravza Yayınları, 1992.
 259. Mustafa Kamil Paşa, Şark Meselesi, Ark Kitapları, İstanbul, 2016.
 260. Mustafa Necati Özfatura, De Facto Cezayir: Cezayir’de Demokrasi ve İnsan Haklarına Darbe, İstanbul, 1997.
 261. Mustafa Olpak, Kenya- Girit- İstanbul Kıyısından İnsan Köle Biyografileri, Ozan Yayıncılık, İstanbul, 2005.
 262. Nadir Özkuyumcu, İlk Müslüman Türk Devletleri Tolunoğulları Ihşîdiler, İzmir, 1996.
 263. Nadir Paksoy, Gözümden Afrika, Bağlam Yayınları, İstanbul, 1998.
 264. Napoleon and the French in Egypt and the Holy Land 1798-1801 Articles Presented at the 2nd International Congress of Napoleonic Studies Israel, July 4-11, 1999 Editor: Aryeh Shmuelevitz Editorial Board: Mordechai Gichon, J. David Markham, David Mendelson The Israeli Society For Napoleonic Research The International Napoleonic Society, The Isıs Press, Istanbul, 2002.
 265. Natalie Zemon Davis, Afrikalı Leo, çev. Ayşen Anadol, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2013.
 266. Nehicüddin Efendi- Hasan Sâfi, Tarih-i İbn-i Galbun& Trablusgarp Tarihi, yay haz. Abdullah Erdem Taş, Muhammed Tandoğan, Aydın Özkan, Ortadoğu ve Afrika Araştırmacıları Derneği (ORDAF) Yayınları, İstanbul, 2013.
 267. Nejdet Karaköse, Afrika Gruplar Komutanı, Kafkas İslam Ordusu Komutanı, Sütlüce Fabrikasının Sahibi Nuri Paşa, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2012. 
 268. Nelson Mandela, Özgür Bir Güney Afrika, çev. Ayşegül Sönmezay Erol, Belge Yayıncılık, İstanbul, 1986. 
 269. Nesteren Davutoğlu, Afrika Defteri, Epsilon Yayınları, İstanbul, 2006.
 270. Nevzat Artuç, İttihat ve Terakki’nin İttihad-ı İslam Siyaseti Çerçevesinde İttihatçı- Senusi İlişkileri (1908- 1918), Bilge Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul, 2013.
 271. Ngugi Wa Thiong’o, Zihni Sömürgeden Azad, çev. Şebnem Nantu, Hece Yayınları, Ankara, 2017.
 272. Nicola A. Ziadeh, Senusilik ve Tasavvuf Hareketi, Risale Yayınları, İstanbul, 2006.
 273. Nihal Şahin Utku, Kızıldeniz: Çöl, Gemi ve Tacir, Klasik Yayınları, İstanbul, 2017, 2. Baskı.
 274. Nuh Arslantaş, Mısır’da Türkler Araplar ve Yahudiler, İz Yayıncılık, İstanbul, 2015.
 275. Numan Hazar, Türkiye- Afrika İlişkileri Türkiye’nin Dost Kıtaya Açılım Stratejisi, Akçağ Yayınları, Ankara, 2016, 3. Baskı.
 276. Nurettin Cengiz, Libya'nın Vatan Şairi Ahmed Refik El-Mehdevi Hayatı ve Edebi Kişiliği (1898-1961), Aktif Yayınevi, 2005.
 277. Nurullah Çakmaktaş, Mısır’da Selefi Hareket, Açılım Kitap, İstanbul, 2016.
 278. Okan Okumuş, Kuzey ve Orta Afrika Alternatif Bir Gezi Rehberi, Kolektif Kitap, İstanbul, 2017.
 279. Omar Michael Burke, Sufiler Arasında, çev. Ahmet Tunç Demirtaş, İnsan Yayınları, İstanbul, 2004.
 280. Orhan Koloğlu, Arap Kaymakam, Aykırı Yayıncılık, İstanbul, 2011, 2. Baskı.
 281. Orhan Koloğlu, Fizan Korkusundan Libya Mücahitliğine, Truva Yayınları, İstanbul, 2007.
 282. Orhan Koloğlu, Mustafa Kemal’in Yanında İki Libyalı Lider: Ahmet Şerif- Süleyman Baruni, Libya Kültür Merkezi Yayınları, Ankara, 1981.
 283. Orhan Koloğlu, Osmanlı İtalyan Libya Savaşında İttihatçılar Masonlar ve Sosyalist Enternasyonal, Ümit Yayıncılık, Ankara, 1999.
 284. Orhan Koloğlu, Osmanlı Meclislerinde Libya ve Libyalılar, Boyut Kitapları, İstanbul, 2003.
 285. Orhan Koloğlu, Türk- Arap İlişkileri Tarihi, Tarihçi Kitabevi, İstanbul, 2017, 2. Baskı.
 286. Ortadoğu ve Kuzey Afrika Ülkelerinin Ekonomik Yapısı, ed. Ferhat Sayım- Hamdi Genç, Marmara Kitap Merkezi Yayınları, İstanbul, 2011.
 287. Osman Arpaçukuru, Ömer Muhtar, İlke Yayıncılık, İstanbul, 2011.
 288. Osman Ayyıldız, Sudan Kalakla Türk Hastanesi, Sağlık Bakanlığı Dış İlişkiler Daire Başkanlığı Yayınları, Ankara, 2007.
 289. Osman Öndeş, Kardeş Libya, Yağmur Yayınları, İstanbul, 1975.
 290. Osmanlı Belgelerinde Cezayir, T.C Başbakanlık Devlet Arşivleri Yayınları, Ankara, 2010.
 291. Osmanlı Belgelerinde Mısır, T.C Başbakanlık Devlet Arşivleri Yayınları, Ankara, 2012.
 292. Osmanlı Belgelerinde Trablusgarp, T.C Başbakanlık Devlet Arşivleri Yayınları, Ankara, 2013.
 293. Osmanlı Devleti’nin Dağılma Sürecinde Trablusgarp ve Balkan Savaşları, ed. Mehmet Ersan- Nuri Karakaş, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 2013.
 294. Osmanlı İdaresinde Sudan, T.C Başbakanlık Devlet Arşivleri Yayınları, Ankara, 2013.
 295. Osmanlı’dan Günümüze Afrika Bibliyografyası, ed. Zekeriya Kurşun, haz. Ahmet Kavas- Muhammed Tandoğan, M. Birol Ülker, Ortadoğu ve Afrika Araştırmacıları Derneği Yayınları (ORDAF), Taş Mektep Yayın Atölyesi, İstanbul, 2013.
 296. Ottoman Diplomatic Documents on the Eastern Question, Egypt: From Ismail Pasha’s Abdication to Hasan Fehmi Pasha’s Mission to London 1879- 1885, ed. Sinan Kuneralp, Istanbul, The Isıs Press, 2011.
 297. Ottoman Diplomatic Documents on the Origins of World War One: The Turco Italian War Part 1, ed. Sinan Kuneralp, The Isıs Press, Istanbul, 2011.
 298. Ömer Lütfi, Yüz Yıl Önce Güney Afrika: Ümitburnu Seyahatnamesi, der. Hüseyin Yorulmaz, Kitabevi, İstanbul, 2013, 2. Baskı.
 299. Ömer Said Gönüllü, Afrika’daki Işık, Kaynak Kitaplığı, İstanbul, 2001.
 300. Özcan Yurdalan, Fas’ta Yolculuk, Bağlam Yayınları, İstanbul, 1998.
 301. Özcan Yurdalan, Mağrip: En Uzak Batı, Agora Kitaplığı, Ankara, 2013.
 302. Özge Özkoç, Mısır’ın En Uzun Yüzyılı 19. Yüzyılı Modernleşme, Merkezileşme ve Özerklik, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2015.
 303. Raimondo Luraghi, Sömürgecilik Tarihi, E Yayınları, İstanbul, 2000.
 304. Ramazan Muslu, Emir Abdülkadir el- Cezairi, İnsan Yayınları, İstanbul, 2011. 
 305. Ramazan Şeşen, Salahhaddin Devrinde Eyyubiler Devleti (H. 569- 589/ 1174- 1193), İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul, 1983.
 306. Raphael Danziger, Bir Başkaldırının Anatomisi, çev. Tuba Elgun, Akabe Yayınları, İstanbul, 1988.
 307. Raymond F. Betts, Dekolonizasyon Dünya’da Sömürgelerin Bağımsazlaşma Süreci 1945- 1997, çev. Yusuf Yazar, Büyüyen Ay Yayınları, İstanbul, 2018.
 308. Renat Zahar, Sömürgecilik ve Yabancılaşma, çev. Bayram Doktor, İnsan Yayınları, İstanbul, 1999.
 309. Robert Fisk, Mısır Yazıları, çev. Celal Aktaş, İyi Düşün Yayınları, İstanbul, 2016.
 310. Rupert Emerson, Sömürgelerin Uluslaşması: Asya ve Afrika Halklarının Ortaya Çıkışları, çev. Türkkaya Ataöv, Türk Siyasi İlimler Derneği Yayınları, Ankara, 1965.
 311. Ryszard Kapuscinski, Afrika Aslanı, çev. Gül Çağlalı Güven, Om Yayınevi, İstanbul, 2000.
 312. Sabri Hizmetli, Bin Badis: Cezayir Bağımsızlık Mücadelesi Önderi, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Ankara, 1994.
 313. Sadık el- Müeyyed, Afrika Sahra-yı Kebiri’nde Seyahat, Çamlıca Basım Yayın, 2010, 2. Basım.
 314. Sadık el- Müeyyed, Habeş Seyahatnamesi, Kaknüs Yayınları, İstanbul, 1999.
 315. Sadun Altuna, Ölüler Toprağın Altında Değil: Güney Afrika’da Ak ile Kara ve Ötesi…, Su Yayınları, İstanbul, 1978.
 316. Sahra Altı Afrika, ed. Ahmet Kavas- Ufuk Tepebaş, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM), İstanbul, 2007.
 317. Said Boumama, Afrika Devrimi’nin Figürleri, çev. Şule Ünsaldı, Notabene Yayınları, Ankara, 2016.
 318. Sami Çölgeçen, Sahra-yı Kebir’i Nasıl Geçtim, haz. Ömer Hakan Özalp, Ark Kitapları, İstanbul, 2014.
 319. Samir Amin- Ali el Kenz, Avrupa ve Arap Dünyası, çev. Kemal Ülker, Versus Yayınları, İstanbul, 2006.
 320. Samir Amin, Mısır’da Sosyalizm, Kaynak Yayınları, İstanbul, İstanbul, 2016.
 321. Sectorial And Fınancıal Transformatıon in Afrıca: Oppertunities and Risks, ed. Ufuk Tepebaş, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM), İstanbul, 2015.
 322. Serdar Erdurmaz, Libya Arap Baharının Solan Yüzü, Berikan Yayınları, Ankara, 2012.
 323. Servet Tiken, Mısır’da Jön Türk Basın ve Edebiyatı, Fenomen Yayıncılık, Erzurum, 2017.
 324. Sevda Özkaya, Osmanlı İdaresinde Mısır, Kesit Yayınları, İstanbul, 2018.
 325. Sevda Özkaya, Süveyş Kanalı -XIX. yüzyılda Doğu Akdeniz’de Bir Rekabet Unsuru (Osmanlı Arşivi Belgelerine Göre), Bilge Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul, 2015.
 326. Sevgi Başman, Ömer Muhtar, İlkgençlik Yayınları, İstanbul, 2017.
 327. Sinan Baran, Kongo Savaşları: Soğuk Savaş Sonrası Afrika’da Çatışma ve Kriz, Phoenix Yayınevi, Ankara, 2016.
 328. Sinan Yazıcı, 19. Yüzyılda Mısır’da Devletin İnşaası, Türk Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü, Ankara, 2016.
 329. Siyah İnci Beyaz Lale: Afrika’da Osmanlı Asırları, T.C Başbakanlık TİKA (Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı), Kenz Yayınları, İstanbul, 2013.
 330. Siyasal İslam ve Liberalizm, (Endonezya, İran, Mısır, Tunus, Türkiye), der. Ayşen Uysal, Yakın Kitabevi, İzmir, 2009.
 331. Steve Biko, Siyah Bilinci, Dipnot Yayınları, Ankara, 2014.
 332. Steven Cook, Yönetmeden Hükmeden Ordular: Türkiye- Mısır- Cezayir, çev. Bahar Şahin, Hayy Kitap, İstanbul, 2008.
 333. Süleyman Kızıltoprak, Mısır’da İngiliz İşgali- Osmanlı’nın Diplomasi Savaşı (1882- 1887), Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 2010.
 334. Süleyman Öztoprak, Mehmet Ali Paşa’dan II. Abbas Hilmi Paşa’ya Mısır’da Osmanlı’nın Son Yüzyılı, Tarih Bilincinde Buluşanlar Derneği Yayınları, İstanbul, 2010.
 335. Süreyya Evren, Yakınafrika, Doğan Kitap, İstanbul, 2018.
 336. Sylviane A. Diouf, Allah'ın Kulları 
  Amerika Kıtasında Köleleştirilmiş Afrikalı Müslümanlar, çev. Ahmet Yaşar, Beyan Yayınları, İstanbul, 2010.
 337. Şehmuz M. Güzel, Cezayir ve Berberiler, Doruk Yayınları, Ankara, 1997.
 338. Şinasi Sönmez, Cezayir Bağımsızlık Hareketi ve Türk Kamuoyu (1954-1962), Kriter Basım Yayın Dağıtım, 2017.
 339. Şinasi Sönmez, Sömürge Yönetimi Cezayir`de Fransız İdaresi (1830-1962), Pegem Akademi Yayıncılık, 2015.
 340. Tayeb Saleh, Kuzeye Göç Mevsimi, çev. Adnan Cihangir, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2016, 2. Baskı.
 341. Tayyip Salih, Zeyn’in Düğünü, çev. Zeynep Neslihan Önderoğlu, İnsan Yayınları, İstanbul, 1995.
 342. Temel, İskit, Diplomasinin Gücü: Modern Ortadoğu’nun Şekillenmesi, Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2017.
 343. Terör ve Şiddet Sarmalında Ortadoğu& Afrika, ed. Bilal Sevinç- İrfan Çiftçi, Karınca Yayınları, Ankara, 2015.
 344. The Ottomans and Africa, ed. Selim Deringil- Sinan Kuneralp, The Isıs Press, 1987.
 345. TİKA Avrasya Etüdleri, Afrika Özel Sayısı, Sayı: 40, 2012.
 346. Timothy Mitchell, Mısır’ın Sömürgeleştirilmesi, çev. Zeynep Altok, İletişim Yayınları, İstanbul, 2001.
 347. Timur Özkan, Gezgin Gözüyle Afrika, Alter Yayıncılık, İstanbul, 2012.
 348. Tirab Abbkar Tirab, Çokkültürlülük ve Güvenlik (Sudan Örneği), Sonçağ Yayınları, Ankara, 2016.
 349. Tirab Abbkar Tirab, Türkiye ve Sudan Polis Teşkilatları, Sonçağ Yayınları, Ankara, 2016.
 350. Toby Wilkinson, Eski Mısır, Say Yayınları, İtanbul, 2016, 2. Baskı.
 351. Tolga Tören, Yeni Güney Afrika: Kararan Kapitalizm, Sosyal Araştırmalar Vakfı, İstanbul, 2014.
 352. Tunuslu Hayreddin Paşa, En Emin Yol, çev. Alev Alatlı- Şehadettin Yalçın, Ufuk Kitap, İstanbul, 2004.
 353. Türk- Libya İlişkileri, İstanbul, Türk- Libya Dostluk Derneği Yayınları, 1980.
 354. Türk ve Afrikalı Sivil Toplum Kuruluşları İşbirliği ve Kalkınma, ed. Ufuk Tepebaş, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM), İstanbul, 2009.
 355. Türkiye - Afrika İlişkilerinin Gelişiminde Sivil Toplum ve Düşünce Kuruluşlarının Rolü, ed. Ufuk Tepebaş, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM), İstanbul, 2010.
 356. Türkiye- Afrika Birliği, ed. Fatma Günce Kanlı, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM), İstanbul, 2007.
 357. Türkiye- Tunus İlişkileri, Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt (ATASE) Daire Başkanlığı, Ankara, 2013.
 358. Türkkaya Ataöv, Afrika’da Ulusal Kurtuluş Mücadeleleri, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, Ankara, 1975.
 359. Türkkaya Ataöv, Emperyalizmin Afrika Sömürüsü, İleri Yayınları, İstanbul, 2018, 2. Baskı.
 360. Ufuk Tepebaş, Büyük Güçler ve Afrika & 21. Yüzyılda Çok Boyutlu Afrika Rekabeti, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM), İstanbul, 2010.
 361. Ufuk Tepebaş, Dönüşüm Sürecindeki Sahra Altı Afrika Kalkınma, Güvenlik& Ortaklık, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM), İstanbul, 2014.
 362. Uluslararası Siyasetin Odağındaki Kıta Afrika, ed. Ahmet Kavas- Muhammed Tandoğan, Afrika Araştırmacıları Derneği (AFAM) Yayınları, Alelmas Yayıncılık, İstanbul, 2018.
 363. Ü. Gülsüm Polat, Osmanlı Devleti ve İngiltere Ekseninde I. Dünya Savaşı Yıllarında Mısır, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara, 2015.
 364. Ümit Kıvanç, Afrika Boynuzu’nda Ne Oldu? Etiyopya- Somali Çatışması, Eritre’deki Mücadele, Batı ve Sovyet Etkileri, Birikim Yayınları,  1979.
 365. Ümran Ay, Fetihname-i Kal’a-i Cerbe, Kocav Yayınları, İstanbul, 2015.
 366. Vijay Prashad, Arap Baharı Libya Kışı, çev. Şükrü Alpagut, Yordam Kitap, İstanbul, 2012.
 367. Vincent Monteil, Afrika’da İslam, ter. İzzet Tanju, Pınar Yayınları, İstanbul, 1992.
 368. Virginia Danielson, Mısır’ın Sesi: Ümmü Gülsüm, Arap Şarkısı ve Yirminci Yüzyılda Mısır Toplumu, İstanbul, 2008.
 369. Vladimir Alexandrov, Siyah Rus, çev. Bahar Tırnakçı, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, İstanbul, 2015.
 370. Walter Michler, Somali: Bir Halk Ölüyor, çev. İrfan Öksüz, Arion Yayınevi, İstanbul, 1994.
 371. Walter Rodney, Avrupa Afrika’yı Nasıl Geri Bıraktı, çev. Hülya Osmanoğlu, Dipnot Yayınları, Ankara, 2015.
 372. William Stadiem, Mısır’ın Son Firavunu: Kral Faruk’un Zirvede Geçen Yaşamı ve Trajik Sonu, çev. Ömer Ekit, Kaknüs Yayınları, İstanbul, 2006.
 373. Y. Hakan Erdem, Osmanlı’da Köleliğin Sonu, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2004.
 374. Yalın Alpay, Türkiye’nin Zenginleşme Projesi: Afrika, Akademia Yayınları, İstanbul, 2008.
 375. Yarım Kalan Devrim Mısır, Anadolu Ajansı Yayınları, Ankara, 2014.
 376. Yasmina Khadra, Morituri: Cezayir’de Ölüm, E Yayınları, İstanbul, 2004.
 377. Yaşasın Zimbabve ve Türkiye Halklarının Kardeşliği, Aydınlık Yayınları, İstanbul, 1977.
 378. Yeni Yüzyılda Afrika Güvenlik, Siyaset, Ekonomi, ed. Bülent Aras- Kenan Dağcı- Hasan Selçuk, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM), İstanbul, 2005.
 379. Yusuf Ziya Özer, Mısır Tarihi, Türk Tarih Kurumu (TTK) Yayınları, Ankara, 1987.
 380. Yükselen Afrika ve Türkiye, ed. Ahmet Kavas- Hasan Öztürk, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM), İstanbul, 2006.
 381. Zengin Kıtanın Açlık Öyküsü, İHH, İstanbul, 2007.
 382. Zeynep Güler, Süveyş’in Batısında Arap Milliyetçiliği Mısır ve Nasırcılık, Yeni Hayat Kütüphanesi, İstanbul, 2004.
 383. Afrika’nın Paylaşılması, Thomas Pekenham, Hece Yayınları, 2019
 384. Batı Afrika Kabile Dilleri Wolofça, Güray Alpar, Palet Yayınları, 2019
 385. Afrika Ekonomi Politiği, Kolektif, Gazi Kitabevi, 2019
 386. Afrika’da Krizler, Kriz Yönetimi ve Türkiye, Ahmet Nazif Ünalmış, Ceren Gürseler, Akçağ Yayınları, 2019
 387. Türkiye Afrika İlişkileri, Serhat Orakçı, İnsamer Yayınları, 2018
 388. Geçmişte Günümüze Afrika, Ahmet Kavas, Alelmas Yayınları, 2019
 389. Sahraaltı Afrika’da Enerji Türkiye-Afrika Ortaklığı, Murat Erata, Alelmas Yayınları, 2019
 390. Afrika’yı Anlamak ve Türkiye-Afrika İlişkileri, Mustafa Efe, Murat Kitap ve Yayınevi, 2016
 391. Tinbüktü, Ramazan Biçer, İlke Yayıncılık, 2019
 392. Türk Dış Politikasında Afrika, Elem Eyrice Tepeciklioğlu, Nobel, 2019
 393. Zenci Aklın Eleştirisi, Achille Mbembe, İletişim Yayınları, 2019
 394. Amadou Kuruma, Allah Mecbur Değil ki, Can Yayınları, 2002
 395. Darfur Yeniden Doğuş, Yasser Elgharbawy, Vadi Yayınları, 2019
 396. En Hızlı Milyar, Charles Robertson, Ankara Sanayi Odası, 2013
 397. Afrika'nın Müslüman Azınlıkları, Edisyon, Otto Yayınları, 2020
E-BÜLTEN